Najczęstsze pytania: wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku

Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zawieszenia spłaty kapitałowej części raty (wakacji kredytowych) w Santander Consumer Banku dla wniosków złożonych do 7 czerwca 2020 r. włącznie. Pamiętaj, że możesz zawnioskować o nie bez wychodzenia z domu za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego. Zachęcamy do podania tam aktualnego numeru telefonu i e-maila, ułatwi to kontakt w sprawie wniosku. Pamiętaj, że informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych będzie przekazywana przez Santander Consumer Bank do Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Pytania i odpowiedzi dot. wakacji kredytowych obowiązujących od 8 czerwca 2020 r. w Santander Consumer Banku - znajdziesz TU.

Więcej o szczegółowych zasadach wnioskowania i sposobach składania wniosku do 7 czerwca 2020 r. włącznie przeczytasz TUTAJ.

Uwaga! Odpowiedzi na poniższe pytania dotyczą wniosków składanych do 7 czerwca 2020 r. włącznie. 

WAKACJE KREDYTOWE

Jakiego rodzaju kredytów dotyczą wakacje kredytowe?

Wniosek o prolongatę spłaty kredytu (wakacje kredytowe)  możesz złożyć, jeśli posiadasz kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt samochodowy lub kredyt hipoteczny w Santander Consumer Banku zawarty przed 25 marca 2020 r. W przypadku kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego i kredytu samochodowego klient składający wniosek  nie powinien posiadać nadpłaty na rachunku spłaty umowy.

Czy wakacje kredytowe wiążą się z dodatkowymi opłatami, prowizjami ze strony banku?

Wakacje kredytowe nie wiążą się z dodatkowymi opłatami i prowizjami dla posiadaczy kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.  W związku z zawarciem aneksu nie pobieramy opłat.

Czy każdy może otrzymać wakacje kredytowe?

O prolongatę spłaty kredytu (wakacje kredytowe) może zawnioskować każdy klient Santander Consumer Banku posiadający czynną umowę kredytu gotówkowego, kredytu samochodowego, kredytu ratalnego i kredytu hipotecznego. Kluczowymi kryteriami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie są:

 • brak zaległości wyższej niż 9,99 zł na dzień rozpatrywania wniosku – w przypadku kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego zaległości nie większe niż 10 zł na dzień składania wniosku – w przypadku kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego. Nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej której termin płatności upłynął
 • brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy na dzień podejmowania przez nas decyzji w przedmiocie złożonego wniosku – w przypadku kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego;
 • brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy na dzień składania wniosku w przypadku kredytu samochodowego
 • posiadanie czynnej umowy, czyli takiej która nie została wypowiedziana przez klienta bądź przez Santander Consumer Bank
 • W przypadku kredytów samochodowych z prolongaty nie mogą skorzystać klienci spłacający kredyt z tzw. ratami balonowymi (typu 50/50, 3x33, 4x25, 5x20). W tym przypadku zapraszamy do kontaktu z Santander Consumer Bankiem pod numerem tel. 71 773 29 06 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), gdzie możemy przygotować propozycję kredytu na spłatę kredytu z ratą balonową.
 • Rozpatrujemy wnioski bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 45 dni dla kredytów samochodowych i hipotecznych oraz 30 dni, w przypadku kredytów gotówkowych i ratalnych.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku wysyłamy w wiadomości sms.

 

Płacę regularnie raty ale mam aktualnie trudną sytuację finansową. Czy otrzymam wakacje kredytowe?

Wniosek o prolongatę spłaty (wakacje kredytowe) jest skierowany głównie do klientów, którzy w wyniki pandemii koronawirusa mają tymczasowe problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej której termin płatności upłynął w dniu rozpatrzenia wniosku (dla kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego), w dniu składania wniosku (dla kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego).

Na czym polegają wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku?

Naszym klientom umożliwiamy prolongatę kapitałowej części spłaty raty. Oznacza to, że przez 3 miesiące płacisz tylko odsetki – są one naliczane na dotychczasowych zasadachProlongata spłaty części kapitału spowoduje w kredytach ratalnych wydłużenie okresu spłaty o 3 miesiące, natomiast w kredytach gotówkowych, kredytach samochodowych i kredytach hipotecznych umowa trwa zgodnie z okresem kredytowania wskazanym w umowie. Zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania, zaś w przypadku kredytów ratalnych - wydłużonym o 3 miesiące. W okresie prolongaty obowiązuje terminowa spłata.

W przypadku kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego zawieszenie spłaty części kapitałowej rat dokonane zostanie począwszy od najbliższej raty, przypadającej po dacie złożenia Wniosku, o ile Wniosek został doręczony do nas nie później niż na 10 dni roboczych przed datą wymagalności spłaty najbliższej raty z tytułu udzielonego kredytu – w przeciwnym wypadku zawieszenie nastąpi z dniem płatności kolejnej raty. Pamiętaj, że informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej.

WNIOSEK

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

W przypadku kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytów hipotecznych i kredytów samochodowych zachęcamy do składania wniosku za pośrednictwem specjalnych formularzy:

 • Dla kredytu gotówkowego 
 • Dla kredytu ratalnego 
 • Dla kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego 

Wniosek możesz złożyć także:

 • dzwoniąc pod nr 19500 (koszt poł zgodny z taryfą operatora)
 • wysyłając list pod nasz adres korespondencyjny:

Santander Consumer Bank S.A. , ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław

 • wysyłając emaila na adres: biuro@santanderconsumer.pl
 • lub odwiedzając dowolny oddział Santander Consumer Banku  (znajdź najbliższy)

 

Czy składając wniosek dzisiaj nie muszę płacić raty, którą miałem/miałam zapłacić w ubiegłym tygodniu?

Nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej której termin płatności upłynął w dniu rozpatrzenia wniosku (dla kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego), a w dniu składania wniosku (dla kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego).  Dlatego w tym przypadku raty, których termin płatności minął, powinny być uregulowane przed złożeniem wniosku. Wnioski rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 45 dni.  O złożeniu wniosku informujemy klienta w wiadomości sms

Uwaga dla kredytu hipotecznego – w przypadku raty wymagalnej  (niezapłaconej raty):

 • karencja dotyczy spłaty 2 rat kapitałowych kredytu – w okresie karencji będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie, a zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania.
 • prolongata dotyczy spłaty niezapłaconej raty  - kwota prolongowanego kapitału zostanie rozłożona na raty w pozostałym do spłaty okresie kredytowania, kwota prolongowanych odsetek zostanie rozłożona na niewymagalnych ratach odsetkowych z pominięciem ostatniej raty

Przypominamy, że możliwość skorzystania z wakacji kredytowych nie dotyczy klientów posiadających nadpłatę na rachunku spłaty Umowy na dzień podejmowania przez nas decyzji w przedmiocie złożonego wniosku.

PROCES ROZPATRYWANIA WNIOSKU

Czy złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest odpłatne?

Złożenie wniosku o prolongatę spłaty kredytu (wakacje kredytowe) jest bezpłatne.

Czy wakacje kredytowe otrzymuję automatycznie po złożeniu wniosku?

Wnioski poddawane są analizie. Kluczowymi kryteriami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie są:

 • zaległość do 9,99 zł na dzień rozpatrywania wniosku - w przypadku kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego; zaległość do 10 zł na dzień składania wniosku w przypadku dla kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego lub uregulowanie zaległości z ostatnich miesięcy
 • posiadanie czynnej umowy, czyli takiej która nie została wypowiedziana przez klienta bądź przez Bank
 • brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy
 • zawarcie umowy przed 25 marca 2020 r. włącznie

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem formularza - zachęcamy do uzupełnienia pola numer telefonu, żeby móc wysłać do Ciebie wiadomość SMS. Rozpatrujemy wnioski bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to  30 dni dla kredytu gotówkowego i ratalnego i 45 dni dla kredytu samochodowego i hipotecznego.

W jaki sposób otrzymam informację o przyznaniu wakacji kredytowych?

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem formularzy zachęcamy do uzupełnienia pola numer telefonu i wpisania aktualnego e-maila. Po rozpatrzeniu wniosku na wskazany numer otrzymasz informację sms-ową oraz korespondencję pisemną.

W przypadku  kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych, informacje o zgodzie na wakacje kredytowe możesz otrzymać za pośrednictwem naszego Contact Center (gdzie odczytana zostanie treść oświadczenia Banku) oraz bezpośrednio w dowolnej placówce Santander Consumer Banku,

Kiedy otrzymam informację o tym, czy zostały mi przyznane wakacje kredytowe?

Rozpatrujemy wnioski bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni dla kredytu gotówkowego i ratalnego i 45 dni dla kredytu samochodowego i hipotecznego. Złożenie wniosku potwierdzamy wiadomoscią SMS.

Posiadam ubezpieczenie do kredytu, czy ono także zostanie wydłużone?

W  trosce o naszych Klientów, w przypadku wydłużenia okresu kredytowania w związku z korzystaniem z wakacji kredytowych , Ubezpieczyciele współpracujący z Bankiem:  CNP SIL, CNP SIE i AWP Polska S.A., podjęli decyzję o odpowiednim wydłużeniu  - bez dodatkowych kosztów - okresu ochrony ubezpieczenia, zawartego przez Klienta przy okazji zawierania  umowy kredytowej.

Polecane artykuły
Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku

Wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty części kapitałowej rat kredytów) w Santander Consumer Banku

27 marca 2020 Blisko Ciebie
W związku z epidemią koronawirusa Santander Consumer Bank – bank od kredytów – umożliwia...
Czytaj więcej
Bądź smart bez wychodzenia z domu - Santander Consumer Bank - bank od kredytów

Jak być smart bez wychodzenia z domu?

23 marca 2020 Blisko Ciebie
Rozwój technologii w ostatnich latach był tak dynamiczny, że obecnie wiele spraw możemy załatwić...
Czytaj więcej
Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu w Santander Consumer Banku

Spełniaj plany bez wychodzenia z domu

24 sierpnia 2018 Bank Możliwości
Zakup niezbędnego w domu laptopa, zasłużony odpoczynek czy może długo wyczekiwany remont? Nawet...
Czytaj więcej