Wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty części kapitałowej rat kredytów) w Santander Consumer Banku

Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku

W związku z epidemią koronawirusa Santander Consumer Bank – bank od kredytów – umożliwia zawieszenie spłaty części kapitałowej rat (wakacje kredytowe) klientom posiadającym kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt samochodowy i kredyt hipoteczny. Opisane zasady dotyczą wniosków składnych do 7 czerwca 2020 r. włącznie

Zapoznaj się z zasadami wakacji kredytowych w Santander Consumer Banku, które obowiązują od 8 czerwca 2020 r. - kliknij TU.

Z możliwości zawieszenia  spłaty (wakacji kredytowych) mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy  złożą wniosek i spełniają opisane poniżej warunki.  

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU GOTÓWKOWEGO:

 • na okres 3 miesięcy ulega zawieszeniu obowiązek spłaty kapitałowej części raty;
 • okresie zawieszenia spłaty kapitałowej części raty będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie;
 • zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania;
 • zawieszenie spłaty części kapitałowej rat dokonane zostanie począwszy od najbliższej raty, przypadającej po dacie złożenia Wniosku, o ile Wniosek został doręczony do Banku nie później niż na 10 dni roboczych przed datą wymagalności spłaty najbliższej raty z tytułu udzielonego kredytu – w przeciwnym wypadku zawieszenie nastąpi z dniem płatności kolejnej raty;
 • nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej, której termin płatności upłynął przed dniem rozpatrzenia wniosku przez Banku;
 • Bank rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni;
 • Warunki do spełnienia:

- brak zaległości wyższej niż 9,99 zł na dzień rozpatrywania wniosku;

- brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy na dzień podejmowania przez Bank decyzji w przedmiocie złożonego wniosku;

- umowa zawarta do dnia 25.03.2020 r. włącznie

 

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU RATALNEGO:

 • na okres 3 miesięcy ulega zawieszeniu obowiązek spłaty kapitałowej części raty;
 • okresie zawieszenia spłaty kapitałowej części raty będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie;
 • zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym, wydłużonym okresie kredytowania;
 • zawieszenie spłaty części kapitałowej rat dokonane zostanie począwszy od najbliższej raty, przypadającej po dacie złożenia Wniosku, o ile Wniosek został doręczony do Banku nie później niż na10 dni roboczych przed datą wymagalności spłaty najbliższej raty z tytułu udzielonego kredytu – w przeciwnym wypadku zawieszenie nastąpi z dniem płatności kolejnej raty;
 • okres kredytowania ulega wydłużeniu o 3 miesiące w stosunku do okresu kredytowania określonego w umowie;
 • nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej, której termin płatności upłynął przed dniem rozpatrzenia wniosku przez Bank;
 • Bank rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni;
 • Warunki do spełnienia:

- brak zaległości wyższej niż 9,99 zł na dzień rozpatrywania wniosku;

- brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy na dzień podejmowania przez Bank decyzji w przedmiocie złożonego wniosku;

- umowa zawarta do dnia 25.03.2020 r. włącznie

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU SAMOCHODOWEGO:

 • na okres  3 miesięcy ulega zawieszeniu obowiązek spłaty kapitałowej części raty;
 • w okresie zawieszenia spłaty kapitałowej części raty, będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie;
 • zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania (za wyjątkiem ostatniej raty balonowej – o ile występuje, której wysokość pozostanie bez zmian);
 • miesięczne opłaty z tytułu prowadzenia rachunku przypadające  do spłaty w okresie zawieszenia zostaną doliczone do pierwszej raty płatnej po zakończeniu okresu zawieszenia;
 • nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej, której termin płatności upłynął przed dniem złożenia wniosku przez Klienta;
 • brak możliwości skorzystania z zawieszenia spłaty w przypadku harmonogramów z ratami balonowymi (typu: 50/50, 3x33, 4x25, 5x20);
 • Bank rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 45 dni. Bank informuje klienta w wiadomości sms o wpływie do Banku wniosku o prolongatę;
 • Warunki do spełnienia:

- brak zaległości  większych niż 10 zł na dzień składania wniosku;

- brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy na dzień składania wniosku;

- umowa zawarta do dnia 25.03.2020 r. włącznie

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU HIPOTECZNEGO:

 • brak zaległości większych niż 10 zł na dzień składania wniosku;
 • na okres  3 miesięcy ulega zawieszeniu obowiązek spłaty kapitałowej części raty;
 • w przypadku rat niewymagalnych:
  • na okres 3 miesięcy ulega zawieszeniu obowiązek spłaty kapitałowej części raty;
  • w okresie zawieszenia spłaty kapitałowej części raty będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie, a zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania.
 • w przypadku raty wymagalnej (niezapłaconej raty):
  • karencja spłaty 2 rat kapitałowych kredytu – w okresie karencji będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie, a zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania.
  • prolongata spłaty niezapłaconej raty – kwota prolongowanego kapitału zostanie rozłożona na raty w pozostałym do spłaty okresie kredytowania, kwota prolongowanych odsetek zostanie rozłożona na niewymagalnych ratach odsetkowych z pominięciem ostatniej raty;
 • Warunki do spełnienia:

- brak zaległości  większych niż 10 zł na dzień składania wniosku;

- brak nadpłaty na rachunku spłaty Umowy na dzień składania wniosku;

- umowa zawarta do dnia 25.03.2020 r. włącznie

 • Bank rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 45 dni. Bank informuje klienta w wiadomości sms o wpływie do Banku wniosku o prolongatę;

W  trosce o naszych Klientów, w przypadku wydłużenia okresu kredytowania w związku z korzystaniem z wakacji kredytowych , Ubezpieczyciele współpracujący z Bankiem:  CNP SIL, CNP SIE i AWP Polska S.A., podjęli decyzję o odpowiednim wydłużeniu  - bez dodatkowych kosztów - okresu ochrony ubezpieczenia, zawartego przez Klienta przy okazji zawierania  umowy kredytowej.

Odpowiedź na wniosek otrzymasz pisemnie, a potwierdzenie złożenia wniosku w formie smsa, dlatego zachęcamy do uważnego uzupełnienia wniosku i podania numeru telefonu – a także umieszczenia we wniosku aktualnego adresu e-mail.

Dodatkowo, dla kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych, informacje o zgodzie na wakacje kredytowe możesz otrzymać za pośrednictwem Contact Center Banku (gdzie odczytana zostanie treść oświadczenia Banku) oraz bezpośrednio w placówce Banku, podczas rozmowy z Doradcą.

Pamiętaj, że informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Polecane artykuły
Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Najczęstsze pytania: wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku

27 marca 2020 Blisko Ciebie
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zawieszenia spłaty kapitałowej...
Czytaj więcej
Bądź smart bez wychodzenia z domu - Santander Consumer Bank - bank od kredytów

Jak być smart bez wychodzenia z domu?

23 marca 2020 Blisko Ciebie
Rozwój technologii w ostatnich latach był tak dynamiczny, że obecnie wiele spraw możemy załatwić...
Czytaj więcej
W Santander Consumer Banku pomożemy bez wychodzenia z domu

Pomagamy także bez wychodzenia z domu

16 marca 2020 Blisko Ciebie
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kredytu gotówkowego, samochodowego, ratalnego, czy karty...
Czytaj więcej