Zasady wakacji kredytowych (zawieszenia spłaty rat kredytów) w Santander Consumer Banku obowiązujące od 8 czerwca 2020 r.

Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku od 8 czerwca 2020 r.

Od 8 czerwca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa Santander Consumer Bank – bank od kredytów – umożliwia zawieszenie obowiązku spłaty kapitałowej bądź kapitałowo-odsetkowej części rat (wakacje kredytowe) klientom posiadającym kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt samochodowy i kredyt hipoteczny

30 września 2020 r. Santander Consumer Bank zakończył przyjmowanie wniosków w ramach tzw. wakacji kredytowych.

Wprowadzone rozwiązanie jest związane z wdrożeniem wypracowanego pod patronatem Związku Banków Polskich stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego przyjętego 1 czerwca 2020 r i obowiązuje od 8 czerwca. Dla wniosków o wakacje kredytowe złożonych przed tą datą obowiązują zasady dostępne TUTAJ.

Jeśli straciłeś/straciłaś swoje główne źródło dochodu albo swoje miejsce pracy - możesz skorzystać z zawieszenia wykonania  umowy kredytowej na okres do 3 miesięcy. Pamiętaj jednak, że skorzystanie z tego rozwiązania w dniu wnioskowania skraca wcześniej przyznane wakacje kredytowe. Szczegóły na temat zasad przyznawania zawieszenia wykonania umowy kredytowej wynikającego z tzw. Tarczy 4.0 (Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19) znajdziesz TU.

Z możliwości zawieszenia  obowiązku spłat (wakacji kredytowych) mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku posiadający kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt hipoteczny, bądź kredyt samochodowy, którzy złożą wniosek i spełniają opisane poniżej warunki.  

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU GOTÓWKOWEGO:

 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych od 1 do 6 miesięcy (okres ten liczony jest łącznie z miesiącami, na które już zostało udzielone zawieszenie spłaty rat)
 • Ty decydujesz, czy zawieszeniu spłaty podlegają raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe Twojego kredytu
 • Łączny czas korzystania z wakacji kredytowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (niezależnie od tego, czy decyzja o wakacjach została przyznana na podstawie aktualnych bądź wcześniejszych zasad obowiązujących w banku). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa bądź większa pozostałemu okresowi do spłaty kredytu – w takim przypadku dla kredytu gotówkowego klientowi udzielimy prolongaty w liczbie rat pozostałych do końca spłaty kredytu pomniejszonej o 2
 • Pamiętaj, że prolongacie na prezentowanych zasadach podlegają zawsze najbliższe pod względem daty złożenia wniosku raty Twojego kredytu, nawet jeśli wcześniej zostały objęte wakacjami kredytowymi
 • W przypadku skorzystania z odroczenia rat kapitałowych – odroczony kapitał proporcjonalnie dodawany jest do rat po okresie odroczenia; odsetki od nowego kapitału zostaną przeliczone i na tej podstawie zostanie obliczona nowa wysokość raty
 • W przypadku skorzystania z odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych – odroczony kapitał proporcjonalnie dodawany jest do rat po okresie odroczenia; odsetki od nowego kapitału zostaną przeliczone i na tej podstawie zostanie obliczona nowa wysokość raty
 • Długość trwania Twojej umowy kredytowej nie ulegnie zmianie. Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Ciebie)
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli umowa kredytu gotówkowego została zawarta do 13 marca 2020 r. włącznie
 • Informację o akceptacji wniosku przez Santander Consumer Banku otrzymasz smsem (jeśli podasz numer telefonu komórkowego). W przypadku braku numeru telefonu otrzymasz potwierdzenie pisemne
 • W przypadku odrzucenia wniosku taką informację otrzymasz sms-em (dla klientów, którzy podadzą numer telefonu komórkowego we wniosku). W pozostałym przypadku informację otrzymasz pisemnie
 • Złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest bezpłatne
 • Pamiętaj że, jeżeli na dzień złożenia wniosku posiadałeś niezapłacone raty - udzielenie wakacji kredytowych nie zwalnia Cię z obowiązku ich  zapłaty
 • Wnioski przyjmowaliśmy do 30 września 2020 r. Czas ich rozpatrzenia przez Bank to maksymalnie 30 dni

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU RATALNEGO:

 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych od 1 do 6 miesięcy (okres ten liczony jest łącznie z miesiącami, na które już zostało udzielone zawieszenie spłaty rat)
 • Ty decydujesz, czy zawieszeniu spłaty podlegają raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe Twojego kredytu
 • Pamiętaj, że prolongacie na prezentowanych zasadach podlegają zawsze najbliższe pod względem daty złożenia wniosku raty Twojego kredytu, nawet jeśli wcześniej zostały objęte wakacjami kredytowymi
 • W przypadku skorzystania z odroczenia rat kapitałowych – odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, odsetki od nowego kapitału są na nowo przeliczane po okresie odroczenia – wysokość raty pozostaje bez zmian
 • W przypadku skorzystania z odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych – odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, odsetki od nowego kapitału są na nowo przeliczane po okresie odroczenia – wysokość raty pozostaje bez zmian
 • Długość trwania Twojej umowy kredytowej ulega zmianie o czas prolongaty
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek nie przekracza 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Ciebie)
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli umowa kredytu została zawarta do 13 marca 2020 r. włącznie
 • Informację o akceptacji wniosku przez Santander Consumer Banku otrzymasz smsem (jeśli podasz numer telefonu komórkowego). W przypadku braku podania numeru telefonu - otrzymasz potwierdzenie pisemne
 • W przypadku odrzucenia wniosku taką informację otrzymasz sms-em (dla klientów, którzy podadzą numer telefonu komórkowego). W przypadku braku podania numeru telefonu - otrzymasz potwierdzenie pisemne
 • Złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest bezpłatne
 • Wnioski przyjmowaliśmy do 30 września 2020 r. Czas ich rozpatrzenia przez Bank to maksymalnie 30 dni

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU SAMOCHODOWEGO:

 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych od 1 do 6 miesięcy (okres ten liczony jest łącznie z miesiącami, na które już zostało udzielone zawieszenie spłaty rat).
 • Ty decydujesz, czy zawieszeniu spłaty podlegają raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe Twojego kredytu
 • Łączny czas korzystania z wakacji kredytowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (niezależnie od tego, czy decyzja o wakacjach została przyznana na podstawie aktualnych bądź wcześniejszych zasad obowiązujących w banku). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa bądź większa pozostałemu okresowi do spłaty kredytu - w takim przypadku dla kredytu samochodowego klientowi udzielimy prolongaty w liczbie rat pozostałych do końca spłaty kredytu pomniejszonej o 1
 • Pamiętaj, że prolongacie podlegają zawsze najbliższe pod względem daty złożenia wniosku raty Twojego kredytu, nawet jeśli wcześniej zostały objęte wakacjami kredytowymi
 • W przypadku wyboru odroczenia raty kapitałowej: odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, za wyjątkiem ostatniej raty balonowej, która pozostaje bez zmian
 • W przypadku wyboru odroczenia raty kapitałowo-odsetkowej:
  • odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, za wyjątkiem ostatniej raty balonowej, która pozostaje bez zmian,
  • odroczone raty odsetkowe są dodawane do pierwszej raty po okresie prolongaty
 • Długość trwania Twojej umowy kredytowej nie ulegnie zmianie
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek nie przekracza 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Ciebie)
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli umowa kredytu została zawarta do 13 marca 2020 r. włącznie
 • Z możliwości wakacji kredytowych nie mogą skorzystać klienci korzystający z harmonogramów spłaty 50/50, 3x33, 4x25 i 5x20 – w tym przypadku prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 71 773 29 06 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) – postaramy się zaproponować przyjazną formę zmiany sposobu finansowania raty balonowej
 • W przypadku pozytywnej decyzji zostanie wysłany aneks w 2 egzemplarzach – do podpisania i odesłania w 2 egzemplarzach do Santander Consumer Banku
 • W przypadku otrzymania negatywnej decyzji otrzymasz stosowną informację pisemnie
 • Złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest bezpłatne
 • Pamiętaj, że jeżeli na dzień złożenia wniosku posiadałeś niezapłacone raty - udzielenie wakacji kredytowych nie zwalnia Cię z obowiązku ich  zapłaty
 • Wnioski przyjmowaliśmy do 30 września 2020 r. Czas ich rozpatrzenia przez Bank to maksymalnie 30 dni

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU HIPOTECZNEGO:

 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych od 1 do 6 miesięcy (okres ten liczony jest łącznie z miesiącami, na które już zostało udzielone zawieszenie spłaty rat)
 • Ty decydujesz, czy zawieszeniu spłaty podlegają raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe Twojego kredytu
 • Łączny czas korzystania z wakacji kredytowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (niezależnie od tego, czy decyzja o wakacjach została przyznana na podstawie aktualnych bądź wcześniejszych zasad obowiązujących w banku). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa bądź większa pozostałemu okresowi do spłaty kredytu -  w takim przypadku kredytu hipotecznego klientowi udzielimy prolongaty w liczbie rat pozostałych do końca spłaty kredytu pomniejszonej o 1
 • Odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie prolongaty.
 • Odsetki wymagalne (aktualne w okresie prolongaty) są rozkładane w pozostałym okresie kredytowania, a odsetki niewymagalne (przyszłe) doliczane są do pierwszej raty po okresie prolongaty
 • Długość trwania Twojej umowy kredytowej nie ulegnie zmianie
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek nie przekracza 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Ciebie)
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli umowa kredytu została zawarta do 13 marca 2020 r. włącznie
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wysłany sms na numer telefonu komórkowego podany w umowie oraz aneks w 2 egzemplarzach – do podpisania i odesłania w 2 egzemplarzach do Santander Consumer Banku
 • W przypadku odrzucenia wniosku taką informację otrzymasz sms-em na numer telefonu komórkowego podany w umowie oraz  pisemnie
 • W przypadku posiadana zaległych rat kredytu hipotecznego prolongowane będą w pierwszej kolejności niezapłacone raty zaległe, a  następnie kolejne raty do opłacenia
 • Wnioski przyjmowaliśmy do 30 września 2020 r. Czas ich rozpatrzenia przez Bank to maksymalnie 30 dni

 Pamiętaj, że informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli w momencie rozpoczęcia wakacji posiadałeś opóźnienia w spłacie, to informacje o nich będą przekazywane do bazy BIK do momentu ich spłaty. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania w związku z korzystaniem z wakacji kredytowych, Ubezpieczyciele współpracujący z Bankiem: CNP SIL, CNP SIE i AWP Polska S.A., podjęli decyzję o odpowiednim wydłużeniu  - bez dodatkowych kosztów - okresu ochrony ubezpieczenia, zawartego przez Klienta przy okazji zawierania  umowy kredytowej.

Masz pytania dotyczące zasad składania wniosków o wakacje kredytowe od 8 czerwca 2020 r. w Santander Consumer Banku? Zajrzyj do specjalnej sekcji pytań i odpowiedzi na naszym blogu – kliknij TU.

Polecane artykuły
Najczęstsze pytania i odpowiedzi - wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku - banku od kredytów od 8 czerwca 2020 r.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi: Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku od 8 czerwca 2020 r.

07 czerwca 2020 Blisko Ciebie
Prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wakacjami kredytowymi w Santander...
Czytaj więcej