Zasady zawieszenia wykonywania umowy kredytu w związku z pandemią COVID-19

Tarcza 4.0. wsparcie dla klientów Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Santander Consumer Bank – bank od kredytów – oferuje swoim klientom możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytów gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych, internetowego odnawialnego limitu kredytowego, kredytów samochodowych, kredytów hipotecznych w związku zUstawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19, nazywanych Tarczą 4.0. (dalej: Tarcza 4.0.).

Przypominamy, że oprócz instrumentu pomocowego przewidzianego w Tarczy 4.0., do 30 czerwca klienci Santander Consumer Banku mogą skorzystać także z wakacji kredytowych na zasadach opisanych TUTAJ. Klient może korzystać z jednej formy wsparcia obowiązującej w tym samym czasie.

Poznaj najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z zasadami zawieszenia wykonania kredytu w związku z pandemią COVID-19 w ramach tzw. Tarczy 4.0. i zerknij TU.

 

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KREDYT GOTÓWKOWY:

 • Z możliwości zawieszenia wykonania umowy mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy utracili pracę bądź główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. i ich umowa o kredyt została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie, a termin zakończenia okresu jej kredytowania przypada po upływie 13 września 2020 r.
 • Wyboru okresu zawieszenia wykonania umowy dokonuje klient na wniosku wskazując okres 1, 2 lub 3 miesięcy
 • O wybrany przez klienta okres zawieszenia wykonania umowy zostanie wydłużony okres kredytowania – nie może on przekraczać jednak 3 miesięcy
 • W okresie zawieszenia wykonania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. W tym czasie nie są naliczane odsetki, ani pobierane opłaty
 • Warto pamiętać, że z dniem złożenia wniosku wskazana umowa ulega zawieszeniu. Jeśli korzystano wcześniej z opcji wakacji kredytowych przyznanych do 7 czerwca 2020 r. bądź od 8 czerwca 2020 r. zostają one skrócone, zaś odroczony kapitał i odsetki (lub sam kapitał) są przesuwane do spłaty po upływie okresu zawieszenia
 • Informacja o przyznaniu zawieszenia  wykonania umowy kredytowej zostanie przekazana klientowi w potwierdzeniu pisemnym wraz z harmonogramem dalszej spłaty kredytu po upływie okresu zawieszenia
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej jest bezpłatny
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej w Santander Consumer Banku możliwe jest zawieszenie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny
 • Składany wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Pamiętaj, że informacja o zawieszeniu wykonania umowy kredytowej zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Wniosek można pobrać TUTAJ, uzupełnić a następnie:
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław.

 

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KREDYT RATALNY:

 • Z możliwości zawieszenia wykonania umowy mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy utracili pracę bądź główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. i ich umowa o kredyt została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie, a termin zakończenia okresu jej kredytowania przypada po upływie 13 września 2020 r.
 • Wyboru okresu zawieszenia wykonania umowy  dokonuje klient na wniosku wskazując okres 1, 2 lub 3 miesięcy
 • O wybrany przez klienta okres zawieszenia  wykonania umowy kredytowej zostanie wydłużony okres kredytowania – nie może on przekraczać jednak 3 miesięcy
 • W okresie zawieszenia wykonywania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. W tym czasie nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty
 • Warto pamiętać, że z dniem złożenia wniosku wskazana umowa ulega zawieszeniu. Jeśli korzystano wcześniej z opcji wakacji kredytowych przyznanych do 7 czerwca 2020 r. bądź od 8 czerwca 2020 r. zostają one skrócone, zaś odroczony kapitał i odsetki (lub sam kapitał) są przesuwane do spłaty po upływie okresu zawieszenia
 • Informacja o przyznaniu wykonania zawieszenia  umowy kredytowej zostanie przekazana klientowi w potwierdzeniu pisemnym wraz z harmonogramem dalszej spłaty kredytu o upływie okresu zawieszenia
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej jest bezpłatny
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej w Santander Consumer Banku możliwe jest zawieszenie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny
 • Składany wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Pamiętaj, że informacja o zawieszeniu wykonania umowy kredytowej zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Wniosek można pobrać TUTAJ, uzupełnić a następnie:
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław.

 

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ KREDYTOWĄ:

 • Z możliwości zawieszenia wykonania umowy  mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy utracili pracę bądź główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. i ich umowa o kartę kredytową została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie
 • Wyboru okresu zawieszenia wykonania umowy dokonuje klient na wniosku wskazując okres 1, 2 lub 3 miesięcy
 • W okresie zawieszenia wykonywania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy poza posiadanymi ubezpieczeniami. W tym czasie nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty
 • W przypadku gdy na rachunku karty kredytowej czynny jest plan ratalny zostanie on zamknięty, a zadłużenie wynikające z planu ratalnego dodane do zadłużenia na rachunku karty.  W tym przypadku, przez okres zawieszenia również nie będą pobierane odsetki. Po zakończeniu okresu zawieszenia,  można zgłosić osobną dyspozycją chęć ponownego skorzystania z planu ratalnego na takich samych warunkach, jakie obowiązywały przed zawieszeniem wykonywania umowy     
 • W czasie obowiązywania zawieszenia wykonania umowy karta kredytowa będzie zablokowana - wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z przyznanego limitu kredytowego. Żeby karta kredytowa ponownie została odblokowana, klient musi spłacić pierwszą spłatę minimalną po zakończeniu zawieszenia umowy
 • Warto pamiętać, że z dniem złożenia wniosku wskazana umowa ulega zawieszeniu
 • Informacja o przyznaniu zawieszenia  wykonania umowy zostanie przekazana klientowi w potwierdzeniu pisemnym
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatny
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej w Santander Consumer Banku możliwe jest zawieszenie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny
 • Składany wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Pamiętaj, że informacja o zawieszeniu wykonania umowy kredytowej zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Wniosek można pobrać TUTAJ, uzupełnić a następnie:
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław

 

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH INTERNETOWY ODNAWIALNY LIMIT KREDYTOWY:

 • Z możliwości zawieszenia wykonywania umowy mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy utracili pracę bądź główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. i ich umowa o limit kredytowy została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie
 • Wyboru okresu zawieszenia wykonania umowy dokonuje klient na wniosku wskazując okres 1, 2 lub 3 miesięcy
 • W okresie zawieszenia wykonywania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy.  W tym czasie nie są naliczane odsetki
 • W przypadku gdy na rachunku limitu czynny jest plan ratalny zostanie on zamknięty, a zadłużenie wynikające z planu ratalnego dodane do zadłużenia na rachunku limitu.  W tym przypadku, przez okres zawieszenia również nie będą pobierane odsetki. Po zakończeniu okresu zawieszenia, możliwe jest zgłoszenie osobną dyspozycją chęci ponownego skorzystania z planu ratalnego na takich samych warunkach jakie obowiązywały przed  zawieszeniem wykonywania umowy      
 • W czasie obowiązywania zawieszenia wykonania umowy limit będzie zablokowany - co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z przyznanego limitu kredytowego
 • Żeby limit został ponownie odblokowany, klient musi spłacić pierwszą spłatę minimalną po zakończeniu zawieszenia umowy
 • Warto pamiętać, że z dniem złożenia wniosku wskazana umowa ulega zawieszeniu.
 • Informacja o przyznaniu zawieszenia wykonania umowy  zostanie przekazana klientowi w potwierdzeniu pisemnym
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatny
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej w Santander Consumer Banku możliwe jest zawieszenie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny
 • Składany wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Pamiętaj, że informacja o zawieszeniu wykonania umowy kredytowej zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Wniosek można pobrać TUTAJ, uzupełnić a następnie:
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław.

 

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KREDYT SAMOCHODOWY:

 • Z możliwości zawieszenia wykonania umowy mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy utracili pracę bądź główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. i ich umowa o kredyt została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie, a termin zakończenia okresu jej kredytowania przypada po upływie 13 września 2020 r.
 • Wyboru okresu zawieszenia wykonania umowy dokonuje klient na wniosku wskazując okres 1, 2 lub 3 miesięcy
 • O wybrany przez klienta okres zawieszenia  wykonania umowy kredytowej zostanie wydłużony okres kredytowania – nie może on przekraczać jednak 3 miesięcy
 • W okresie zawieszenia wykonania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. W tym czasie nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty
 • Warto pamiętać, że z dniem złożenia wniosku wskazana umowa ulega zawieszeniu. Jeśli korzystano wcześniej z opcji wakacji kredytowych przyznanych do 7 czerwca 2020 r. bądź od 8 czerwca 2020 r. zostają one skrócone, zaś odroczony kapitał i odsetki (lub sam kapitał) są przesuwane do spłaty po upływie okresu zawieszenia
 • Informacja o przyznaniu zawieszenia wykonania umowy zostanie przekazana klientowi w potwierdzeniu pisemnym wraz z harmonogramem dalszej spłaty kredytu po upływie okresu zwieszenia
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej jest bezpłatny
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej w Santander Consumer Banku możliwe jest zawieszenie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny
 • Składany wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Pamiętaj, że informacja o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 •  Jeśli umowa została zawarta przez więcej niż jednego kredytobiorcę - na wniosku powinny znaleźć się podpisy wszystkich osób zawierających umowę z Bankiem
 • Wniosek można pobrać TUTAJ, uzupełnić a następnie:
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg  w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław.

 

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KREDYT HIPOTECZNY:

 • Z możliwości zawieszenia wykonania umowy mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku, którzy utracili pracę bądź główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. i ich umowa o kredyt została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie, a termin zakończenia okresu jej kredytowania przypada po upływie 13 września 2020 r.
 • Wyboru okresu zawieszenia wykonania umowy dokonuje klient na wniosku wskazując okres 1, 2 lub 3 miesięcy
 • O wybrany przez klienta okres zawieszenia wykonania umowy zostanie wydłużony okres kredytowania – nie może on przekraczać jednak 3 miesięcy
 • W okresie zawieszenia wykonania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy za wyjątkiem opłat z tytułu zawartych ubezpieczeń. W tym czasie nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty
 • Warto pamiętać, że z dniem złożenia wniosku wskazana umowa ulega zawieszeniu. Jeśli korzystano wcześniej z opcji wakacji kredytowych przyznanych do 7 czerwca 2020 r. bądź od 8 czerwca 2020 r. zostają one skrócone, zaś odroczony kapitał i odsetki (lub sam kapitał) są przesuwane do spłaty po upływie okresu zawieszenia
 • Informacja o przyznaniu zawieszenia wykonania umowy zostanie przekazana klientowi w potwierdzeniu pisemnym  wraz z harmonogramem dalszej spłaty kredytu po upływie okresu zawieszenia
 • Wniosek o zawieszenie wykonania  umowy kredytowej jest bezpłatny
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej w Santander Consumer Banku możliwe jest zawieszenie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny
 • Składany wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Pamiętaj, że informacja o zawieszeniu wykonania umowy kredytowej zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Jeśli umowa została zawarta przez więcej niż jednego kredytobiorcę - na wniosku powinny znaleźć się podpisy wszystkich osób zawierających umowę z Bankiem
 • Wniosek można pobrać TUTAJ, uzupełnić a następnie:
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław.

W związku z korzystaniem z zawieszenia wykonania umowy kredytowej, Ubezpieczyciele współpracujący z Bankiem: CNP SIL, CNP SIE i AWP Polska S.A., podjęli decyzję o odpowiednim wydłużeniu okresu ochrony ubezpieczenia, zawartego przez Klienta przy okazji zawierania  umowy kredytowej.

Polecane artykuły
Tarcza 4.0. w Santander Consumer Banku - banku od kredytów - pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi: zasady zawieszenia wykonania umowy kredytu w związku z pandemią COVID-19 w ramach Tarczy 4.0.

24 czerwca 2020 Blisko Ciebie
Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi zasadami zawieszenia wykonania...
Czytaj więcej