Czy żyjemy eko?

Czy Polacy są eko? Badanie Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Prawie trzy czwarte z nas (73,5 proc.) twierdzi, że segreguje odpady w swoich domach – wynika z raportu Santander Consumer Banku – banku od kredytów "Polaków portfel własny - wiosenne wyzwania"

Santander Consumer Bank - bank od kredytów postanowił sprawdzić, czy i w jaki sposób Polacy angażują się na co dzień w działania na rzecz ochrony środowiska. Choć przepisy nakładają na nas obowiązek segregacji śmieci, to z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu ,,Polaków portfel własny - wiosenne wyzwania” wynika, że stosuje się do tego w swoich domach 73,5 proc. Polaków. Jest to szczególnie istotne w świetle wymogów unijnych, zgodnie z którymi w 2020 roku połowa wytwarzanych odpadów komunalnych powinna być poddawana recyklingowi. Dane zebrane przez Santander Consumer Bank wskazują, że śmieci najchętniej segregują mieszkańcy dużych miast takich jak Gdańsk, Szczecin czy Bydgoszcz (aż 97 proc.) oraz osoby ze średnim wykształceniem (77 proc.). Co ciekawe, najmniej entuzjastycznie podchodzą do recyklingu ankietowani… z wykształceniem wyższym - segregację odpadków stosuje 69 proc. tej grupy badanych oraz mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (66 proc.).

Drugą najbardziej popularną czynnością deklarowaną przez Polaków w kontekście zachowań proekologicznych jest oszczędzanie wody (40,7 proc.). W dalszej kolejności badani wskazywali na unikanie lub rezygnację z plastikowych opakowań (26,4 proc.). Co dziesiąty Polak stosuje ekologiczne rozwiązania do ogrzewania domu, rezygnując z opalania węglem. – Wyniki naszego badania dowodzą, że wśród Polaków wzrasta świadomość ekologicznaJedynie nieco ponad 3 proc. badanych odpowiedziało, że na co dzień nie robi nic dla dobra środowiska - podkreśla Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku.   Jako członek globalnej Grupy Santander wiemy, że jako sektor finansowy musimy wspierać odpowiedzialność społeczną i działania promujące zieloną energię. W swojej ofercie mamy m.in. specjalny kredyt ratalny ułatwiający sfinansowanie zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych. Z kolei nasi klienci korzystający z kredytu gotówkowego z roku na rok coraz chętniej inwestują we własne działki, ogrody czy ogródki – dodaje.

Młodsi kupują żywność ekologiczną - starsi produkty wielorazowe

Innym wskazanym przez ankietowanych popularnym działaniem proekologicznym jest korzystanie z energooszczędnych sprzętów elektronicznych. Używa ich prawie 40 proc. najmłodszych badanych w wieku 18-29 lat oraz co ciekawe co czwarty senior powyżej 70 roku życia. Młodzi Polacy często zwracają również uwagę na pochodzenie kupowanych produktów spożywczych. Niemal co trzeci ankietowany z tej grupy wiekowej kupuje żywność z ekologicznych upraw i hodowli.

Badanie na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – wiosenne wyzwania” na zlecenie Santander Consumer Banku wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, na początku marca 2020 roku, na próbie reprezentatywnej dla ogółu Polaków. Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI). N=1000.

Polecane artykuły
Polaków portfel własny - wiosenne wyzwania - raport Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Wiosenne wyzwania finansowe Polaków w cieniu koronawirusa

21 kwietnia 2020 Blisko Ciebie
Prawie połowa Polaków (44 proc.) z powodu koronawirusa odłożyła już swoje plany wakacyjne, a co...
Czytaj więcej
Zielona energia na raty w Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Zielona energia na raty

12 lutego 2020 Bank Możliwości
Troska o środowisko naturalne może przybierać różne formy – od zmiany codziennych nawyków po ważne...
Czytaj więcej
Panele fotowoltaniczne na raty? Czemu nie! W Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Niech słońce obniży rachunki

02 sierpnia 2019 Bank Możliwości
Energia z odnawialnych źródeł jest coraz bardziej popularna i dużo tańsza niż jeszcze kilka lat...
Czytaj więcej