Pytania i odpowiedzi: zasady zawieszenia wykonania umowy kredytu w związku z pandemią COVID-19 w ramach Tarczy 4.0.

Tarcza 4.0. w Santander Consumer Banku - banku od kredytów - pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi zasadami zawieszenia wykonania umowy kredytu w związku z pandemią koronawirusa  na podst. Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzanie układu w związku z występowaniem COVID-19, nazywanych Tarczą 4.0.

ZASADY WNIOSKOWANIA

Jakiego rodzaju kredytów dotyczy zawieszenie wykonania umowy kredytu?
Zawieszenie wykonania umowy kredytu wynikające z Tarczy 4.0. możliwe jest w Santander Consumer Banku dla jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19, straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Mam kartę kredytową w Santander Consumer Banku. Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty w ramach Tarczy 4.0.?

Posiadacze kart kredytowych w Santander Consumer Banku mogą skorzystać z możliwości zawieszenia wykonania umowy w ramach Tarczy 4.0. Warto pamiętać, że w okresie zawieszenia karta kredytowa będzie zablokowana i nie będzie można skorzystać z przyznanego limitu kredytowego. Żeby karta ponownie została odblokowana, klient musi spłacić pierwszą spłatę minimalną po zakończeniu zawieszenia umowy.

Mam internetowy odnawialny limit kredytowy w Santander Consumer Banku. Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty w ramach Tarczy 4.0.?

Posiadacze internetowego odnawialnego limitu kredytowego w Santander Consumer Banku mogą skorzystać z możliwości zawieszenia wykonania umowy w ramach Tarczy 4.0. Warto pamiętać, że w okresie zawieszenia wykonania umowy nie będzie można skorzystać z przyznanego limitu kredytowego. Żeby internetowy odnawialny limit kredytowy został ponownie odblokowany, klient musi spłacić pierwszą spłatę minimalną po zakończeniu zawieszenia umowy.

Mam już przyznane wakacje kredytowe na zasadach obowiązujących do 7 czerwca 2020 r. Czy mogę zawnioskować o zawieszenie wykonania umowy kredytu?

W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu dla umowy, która posiada aktywne wakacje kredytowe na zasadach obowiązujących w Santander Consumer Banku do 7 czerwca, trwające wakacje kredytowe zostaną przerwane w dniu złożenia wniosku. Od tego dnia zostanie rozpoczęte zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres wskazany we wniosku klienta (maksymalnie do 3 miesięcy). Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które  po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19 straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Mam już przyznane wakacje kredytowe na zasadach obowiązujących od 8 czerwca 2020 r. – czy mogę zawnioskować o zawieszenie wykonania umowy  kredytu?

W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu dla umowy, która posiada aktywne wakacje kredytowe na zasadach obowiązujących w Santander Consumer Banku od 8 czerwca, trwające wakacje kredytowe zostaną przerwane w dniu złożenia wniosku. Od tego dnia zostanie rozpoczęte zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres wskazany we wniosku klienta (maksymalnie do 3 miesięcy). Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19 straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Mam już przyznane wakacje kredytowe zarówno na zasadach obowiązujących do 7 czerwca 2020 r. jak i obowiązujących od 8 czerwca 2020 r. – czy mogę zawnioskować o zawieszenie wykonania umowy kredytu?

W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu dla umowy, która posiada aktywne wakacje kredytowe, wakacje te zostaną przerwane w dniu złożenia wniosku. Od tego dnia zostanie rozpoczęte zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres wskazany we wniosku klienta (maksymalnie do 3 miesięcy). Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19 straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Nie straciłem pracy ani głównego źródła dochodu – czy mogę zawnioskować o zawieszenie kredytu?

Możliwość skorzystania z zawieszenia wykonania maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego  (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego) oraz jednej wybranej przez klienta umowy o kredyt hipoteczny przewidziana jest dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19, straciły pracę albo główne źródło dochodu. Pamiętaj, że wniosek zawiera informację o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Czy mogę zawnioskować o zawieszenie kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego, jeśli oba posiadam w Santander Consumer Banku?

Klient posiadający kilka umów kredytowych w Santander Consumer Banku może zawiesić wykonanie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego). Dlatego w świetle Tarczy 4.0. nie ma możliwości jednoczesnego zawieszenia wykonania zarówno umowy kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego.

Czy mogę zawnioskować o zawieszenie posiadanych przeze mnie kredytu gotówkowego, kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego?

Klient posiadający kilka umów kredytowych w Santander Consumer Banku może zawiesić wykonanie maksymalnie jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego)  oraz jednej umowy kredytu hipotecznego. Dlatego w świetle Tarczy 4.0. nie ma możliwości jednoczesnego zawieszenia zarówno umowy kredytu gotówkowego i kredytu samochodowego. Można wnioskować jednak o zawieszenie zarówno kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego lub kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego.

Moja umowa o kredyt gotówkowy kończy się w sierpniu 2020 r. Czy mogę skorzystać z zawieszenia jej spłaty?

Z możliwości zawieszenia wykonania umowy kredytowej w związku z Tarczą 4.0. mogą skorzystać kredytobiorcy, których umowa kredytowa została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie i jej termin zakończenia jest późniejszy niż 13 września 2020 r. Zatem w przypadku umowy kończącej się w sierpniu 2020 r. kredytobiorca nie może skorzystać z możliwości zawieszenia wykonania  takiej umowy. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r.,  w wyniku pandemii COVID-19, straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Posiadam umowę kredytową zawartą 13 marca 2020 r. Czy mogę skorzystać z zawieszenia jej spłaty?

Z możliwości zawieszenia wykonania umowy kredytowej w związku z Tarczą 4.0. mogą skorzystać kredytobiorcy, których umowa kredytowa została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19, straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu. W przypadku umowy kredytowej zawartej 13 marca 2020 r. możesz więc skorzystać z zawieszenia jej spłaty.

Pamiętaj, że w czasie obowiązywania zawieszenia wykonania umowy karta kredytowa będzie zablokowana - wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z przyznanego limitu kredytowego. Żeby karta kredytowa ponownie została odblokowana, klient musi spłacić pierwszą spłatę minimalną po zakończeniu zawieszenia umowy.

Posiadam umowę kredytową zawartą 14 marca 2020 r. Czy mogę skorzystać z zawieszenia jej spłaty?

Z możliwości zawieszenia wykonania umowy kredytowej w związku z Tarczą 4.0. mogą skorzystać kredytobiorcy, których umowa kredytowa została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. włącznie i jej termin zakończenia jest późniejszy niż 13 września 2020 r. (warunek dot. zakończenia umowy nie dotyczy karty kredytowej i internetowego odnawialnego limitu kredytowego) Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19, straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu. W przypadku umowy kredytowej zawartej 14 marca 2020 r. nie ma możliwości skorzystania z zawieszenia jej spłaty.

 

WNIOSEK

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zawieszenie wykonania mojej umowy kredytowej?

Wniosek dla kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego,karty kredytowej i internetowego limitu odnawialnego można pobrać TU, z kolei dla kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego - TUTAJ, a następnie:

  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować – optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg -(w formacie którego nie można zmodyfikować)  w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres  – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław

Przypominamy, że zawieszenie wykonania umowy kredytu wynikające z Tarczy 4.0. możliwe jest w Santander Consumer Banku dla jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego)  oraz jednej umowy kredytu hipotecznego. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19, straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Czy składając wniosek dzisiaj nie muszę płacić raty, którą mam zapłacić jutro?

Jeśli spełniasz kryteria wskazane w Tarczy 4.0 – zawieszenie wykonania umowy rozpoczyna się automatycznie od dnia  złożenia wniosku. W takim przypadku nie musisz opłacać raty przypadającej na kolejny dzień po złożeniu wniosku.

Czy do każdej umowy, którą chcę zawiesić muszę złożyć osobny wniosek?

Każde zawieszenie wykonywania umowy kredytowej w ramach tzw. Tarczy 4.0. wymaga odrębnego wniosku. Zachęcamy do skorzystania z wniosku dla kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego i karty kredytowej, internetowego odnawialnego limitu kredytowego, który można pobrać TU, z kolei dla kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego - TUTAJ, a następnie prosimy o:

  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i złożyć w jednym z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TU
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić, zeskanować – optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg - w widocznej formie i wysłać e-mailem na adres  – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
  • Wydrukować, wyraźnie wypełnić i wysłać pocztą na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław

Przypominamy, że zawieszenie wykonania umowy kredytu wynikające z Tarczy 4.0. możliwe jest w Santander Consumer Banku dla jednej umowy kredytu konsumenckiego (wybranego przez klienta kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub internetowego odnawialnego limitu kredytowego)  oraz jednej umowy kredytu hipotecznego. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które po dniu 13 marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19 straciły pracę lub swoje główne źródło dochodu.

Posiadam kredyt samochodowy wspólnie z moim małżonkiem. Czy wystarczy tylko mój podpis na wniosku o zawieszenie wykonania umowy  tego kredytu?

W przypadku więcej niż jednego kredytobiorcy pod wnioskiem o zawieszenie wykonania umowy  kredytu hipotecznego bądź kredytu samochodowego powinni być podpisani wszyscy kredytobiorcy.

Czy mogę wybrać czas zawieszenia umowy?

O czasie zawieszenia decyduje klient podczas wypełnienia wniosku, wskazując czas zawieszenia na okres 1, 2 lub 3 miesięcy. Liczony jest on od dnia złożenia wniosku.

PROCES ROZPATRYWANIA WNIOSKU

Czy złożenie wniosku jest odpłatne?

Złożenie wniosku o zawieszenie wykonania  umowy kredytowej jest bezpłatne.

Czy zawieszenie kredytu otrzymuję automatycznie po złożeniu wniosku?

Jeśli spełniasz kryteria wskazane w Tarczy 4.0.  – zawieszenie kredytu rozpocznie się automatycznie w dniu złożenia wniosku.

Jak otrzymam informację o rozpatrzeniu wniosku?

Informację o rozpatrzeniu wniosku otrzymasz pisemnie na adres podany do korespondencji w Twojej umowie kredytowej, której dotyczy wniosek o zawieszenie

Kiedy otrzymam informacje o rozpatrzeniu wniosku?

Informację o rozpatrzeniu wniosku otrzymasz pisemnie w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Zawieszenie wykonywania umowy kredytu obowiązuje od dnia złożenia wniosku, zaś w korespondencji otrzymasz nowy harmonogram spłaty obowiązujący po zakończeniu okresu zawieszenia wykonania umowy (nie dotyczy internetowego odnawialnego limitu kredytowego i karty kredytowej).

Czy zawieszenie mojego kredytu będzie zgłaszane do BIK?

Informacja o zawieszeniu umowy kredytowej będzie przekazywana do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Polecane artykuły
Tarcza 4.0. wsparcie dla klientów Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Zasady zawieszenia wykonywania umowy kredytu w związku z pandemią COVID-19

24 czerwca 2020 Blisko Ciebie
Santander Consumer Bank – bank od kredytów – oferuje swoim klientom możliwość zawieszenia wykonania...
Czytaj więcej