Opublikowaliśmy nasz najnowszy raport - Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2022

Opublikowaliśmy nasz najnowszy raport - Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2022

 

Wiosna to dla wielu z nas okres wyzwań finansowych. Ta pora roku sprzyja planowaniu remontów mieszkania, uroczystości rodzinnych oraz urlopów. W naszym najnowszym raporcie sprawdziliśmy m.in. które z nich będą dla Polaków największym wyzwaniem i w jaki sposób będą je finansować.

Pierwsza część raportu skupia się jednak na stanie portfeli Polaków po pandemii oraz zarządzaniu naszymi finansami w obecnym, niespokojnym okresie wywołanym inflacją, zmianami podatkowymi, podniesieniem stóp procentowych i wojną w Ukrainie. Według zebranych przez nas danych, Polacy nie podchodzą entuzjastycznie do swojej sytuacji materialnej. Co trzeci ankietowany zapytany o stan swoich finansów przyznał, że jest on raczej gorszy niż w 2021 roku. Co więcej, 16 proc. ankietowanych ocenia go zdecydowanie negatywnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. O złym stanie swojego portfela częściej wspominają osoby od 40. do 59. roku życia i seniorzy. Te same grupy najczęściej przewidują również, że ich sytuacja jeszcze się pogorszy w najbliższej przyszłości. Co ciekawe, najbardziej optymistyczni są młodzi w wieku 18-29 lat – co piąty z nich uważa, że posiadane przez niego środki w ciągu 6 miesięcy ulegną pomnożeniu (20 proc.). W stosunku do ogółu są to jednak nieliczne deklaracje, a w świetle obecnych trudności wywołanych sytuacją gospodarczo-polityczną większość Polaków decyduje się na odłożenie większych wydatków na później.

W trzecim rozdziale naszego raportu opisujemy to, co Polacy wskazali jako swoje największe wiosenne wyzwanie. Jak się okazuje dla większości będzie to remont domu lub mieszkania (33 proc. wskazań). Chociaż Polacy często wspominają także o inwestycji w samochód (23 proc.) czy o odłożeniu pieniędzy na wakacje (20 proc.). Co siódmy Polak skupi się na wyposażeniu mieszkania w potrzebne sprzęty (15 proc.), a co dziesiąty poświęci środki na edukację własną lub dziecka (10 proc.). Cieszy zmieniające się podejście do oszczędności. Ponad połowa Polaków właśnie z ich pomocą zamierza poradzić sobie z wiosennymi wyzwaniami. Dla porównania, w 2020 roku odsetek ten wyniósł 44 proc.

Wiosna to też okres rozliczeń podatkowych. W związku z tym nie omieszkaliśmy zapytać Polaków o to, na jaki cel przekażą 1 proc. swojego podatku dochodowego. Jak się okazuje, Polacy w przeważającej ilości niezmiennie oddają go na rzecz osób niepełnosprawnych (23 proc. w porównaniu do 24 proc. w ubiegłym roku). Poza tym nasze środki przeznaczamy najczęściej na fundacje walczące z chorobami (17 proc.), a w następnej kolejności na pomoc zwierzętom (10 proc.). Ten rok jest inny od wszystkich dlatego, że całym narodem zaangażowaliśmy się również w inne działania pomocowe, przeznaczone dla naszych sąsiadów, których dotknęło nieszczęście wojny. Jak wynika z naszych danych, w marcu już prawie 70 proc. Polaków deklarowało, że zaangażowało się we wsparcie na rzecz Ukrainy. W działaniach tych trochę częściej od mężczyzn brały udział kobiety (73 proc. vs 59 proc.).

W ostatnim rozdziale skupiliśmy się na rynku kredytowym w oczach Polaków. Zapytaliśmy ankietowanych m.in. o to, jakie produkty i ich cechy byłyby dla nich najistotniejsze, gdyby mieli potrzebę skorzystania z kredytu. W pierwszej kolejności badani zostali poproszeni o wyobrażenie sobie, że decydują się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego na pokrycie wiosennych wydatków. Bank sprawdził co przy takim produkcie jest dla Polaków najważniejsze. Z badania wynika, że czterech na dziesięciu ankietowanych (38 proc.) docenia gwarancję stałego oprocentowania w całym okresie spłaty kredytu, czyli równe raty. Z kolei 20 proc. wspomniało, że znaczenie miałoby dla nich jak najniższe oprocentowanie w momencie zaciągania kredytu. 7 proc. wskazało też możliwość szybszej spłaty zobowiązania. 

Zapraszamy do zapoznania się z całością Raportu.