Najchętniej przeznaczamy 1 proc. podatku na pomoc niepełnosprawnym

Najchętniej przeznaczamy 1 proc. podatku na pomoc niepełnosprawnym

 

Aż 23 proc. Polaków w tym roku przeznaczyła 1 proc. podatku na pomoc niepełnosprawnym, wskazują wyniki zleconego przez nas badania na rzecz raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022”. Chętnie przekazywaliśmy swój 1 proc. również na fundacje walczące z chorobami np. z rakiem oraz na pomoc zwierzętom. W jaki sposób jeszcze pomagają Polacy? Opisujemy w poniższym artykule.

Według naszego raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022” swój 1 proc. podatku najczęściej przekazujemy osobom niepełnosprawnym (23 proc.). Ten cel głównie wspierają respondenci zamieszkujący średnie miasta od 50 do 250 tys. mieszkańców takie jak Kielce, Radom czy Tarnów. Chętnie przekazujemy swój 1 proc. podatku także fundacjom walczącym z chorobami np. z rakiem (17 proc. wskazań ankietowanych.). Te najczęściej są wybierane przez osoby w wieku 18-29 lat oraz przez respondentów z wyższym wykształceniem. Kolejnym celem, na który oddajemy część naszego podatku jest pomoc zwierzętom (10 proc.). Na ich los najbardziej czułe są kobiety, osoby w wieku 30-39 lat i mieszkające w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław. 

Poza wymienionymi wyżej celami, 1 proc. podatku wspieramy także ośrodki preadopcyjne i domy dziecka (9 proc. wskazań) oraz seniorów i osoby najuboższe (w obu przypadkach po 3 proc.). Tylko 9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w tym roku nie zamierza przekazywać swojego podatku dochodowego na szczytny cel. 

Jak jeszcze pomagamy? Okazuje się, że najchętniej bierzemy udział w zbiórkach organizowanych przez specjalne portale i akcje charytatywne (26 proc.). Popularnym działaniem pomocowym jest też kupowanie produktów, z których część dochodu przeznaczana jest dla potrzebujących (20 proc.) czy wolontariat (21 proc.). Zdecydowanie chętniej pomagamy jednak online. Co piąty z nas wchodzi na stronę konkretnej fundacji lub instytucji i przelewa pieniądze na cele charytatywne, a 12 proc. przekazuje je za pomocą zbiórek i licytacji na portalach społecznościowych takich jak Facebook. 

Pomagać można również korzystając z dopasowanych produktów bankowych np. kupując produkt, z którego część dochodu jest przekazywana na szczytny cel za pomocą nowoczesnych narzędzi takich jak kredyt celowy czy karta ratalna Santander Consumer Banku. Taka forma pomocy może okazać się przydatna osobom, które nie lubią jednorazowych, większych wydatków i wolą rozłożyć sobie ich spłatę na dłuższy okres. Zapraszamy do zapoznania się z tymi rozwiązaniami na naszej stronie głównej. 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.