Do jakiej szkoły wrócimy w trakcie pandemii?

Przygotowania do szkoły z kredytem gotówkowym Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu ,,Polaków portfel własny: czas zmian” Santander Consumer Banku – banku od kredytów, tylko co dziesiąty Polak uważa, że od września nauka powinna odbywać się wyłącznie zdalnie

Pierwszy dzwonek już niedługo. Od 1 września młodzi Polacy wrócą do szkoły. Wiele wskazuje na to, że odbędzie się to w tradycyjny sposób, z dużą uwagą przykładaną do zachowania reżimu sanitarnego. W ramach badania przeprowadzonego na potrzeby jesiennego raportu „Polaków portfel własny – czas zmian”, który ukaże się pod koniec września, Santander Consumer Bank sprawdził, jak Polacy oceniają naukę zdalną, co sadzą o powrocie dzieci do szkoły oraz jakie są największe wyzwania związane z edukacją w najbliższym czasie.

Nauka na zmiany?

Prawie co trzeci badany chciałby powrotu do szkoły, ale w trybie zmianowym. Nieco mniej, bo 31,8 proc. Polaków uważa, że dzieci powinny wrócić do szkoły na takich samych zasadach jak przed pandemią. 17 proc. uznało, że należy wprowadzić system mieszany, w którym część dzieci z tej samej szkoły będzie uczyła się stacjonarnie, a część zdalnie. Zaledwie 11,6 proc. badanych wskazało, że nauka powinna odbywać się wyłącznie zdalnie – do czasu ustania pandemii.

Prawie jedna trzecia Polaków uważa, że największym problemem obostrzeń wynikających z pandemii jest postrzeganie nauki zdalnej jako  mniej wartościowej od tej prowadzonej w klasie w budynku szkoły. Na drugim miejscu wskazywano brak fizycznego kontaktu dziecka z rówieśnikami w szkole (15,4 proc. wskazań). Istotnym elementem jest także obłożenie rodziców dodatkowymi obowiązkami (12,5 proc. badanych), brak odpowiedniego sprzętu, problem z zapewnieniem opieki, czy brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogów do prowadzenia zajęć online.

Problem ze szkołą: nadmiar wiedzy  

Co przeszkadza Polakom w polskiej edukacji? Nadmiar informacji i zbyt obszerny program nauczania w szkole. Ta opinia otrzymała blisko 35 proc. wskazań. Na drugim miejscu znalazła się kwestia zbyt dużego nacisku na przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz konieczność uczenia się informacji na pamięć (30,2 proc. odpowiedzi). Kolejne miejsca w tym rankingu to powracający problem zbyt ciężkich tornistrów oraz dużej ilość zadań domowych do wykonania poza lekcjami (odpowiednio 27,7 oraz 26,4 proc. wskazań). Co dziesiąty badany uważa, że problemem jest także zbyt duża presja rodziców wywierana na dzieci w związku z nauką.

Cały raport Santander Consumer Banku – Polaków portfel własny: czas zmian, promujący kredyt gotówkowy, opisuje wiele wyzwań z którymi zmagać się będą Polacy tej jesieni. Raport zostanie opublikowany pod koniec września 2020 r.

Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu “Polaków portfel własny – czas zmian”, przeprowadzone zostało na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów, przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) na reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłej populacji Polski wynoszącej (N=1100 osób). Badanie realizowane było w dniach 17-21 sierpnia br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI).

Polecane artykuły
Przygotowania do szkoły z kredytem online od Santander Consumer Banku - banku od kredytów

Szykujemy się do nauki

19 sierpnia 2020 Bank Możliwości
Wakacje w pełni, ale to nie oznacza, że odpowiedzialni rodzice nie powinni intensywnie myśleć o...
Czytaj więcej