7 na 10 Polaków częściej wybiera aplikację bankową niż bankowość internetową

7 na 10 Polaków częściej wybiera aplikację bankową niż bankowość internetową

 

Aplikacja bankowa czy bankowość internetowa? Z naszego najnowsze raportu „Polak w świecie bankowości elektronicznej” wynika, że 68 proc. Polaków korzysta zarówno z jednego, jak i drugiego. Jednak pytani o to, z którego udogodnienia korzystamy częściej – niemal 70 proc. z nas wskazuje na aplikację mobilną swojego banku. Co wpływa na nasz wybór? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. 

Postęp technologiczny widzimy w wielu obszarów naszego życia codziennego, a także biznesu, w tym bankowości. Rozwój i innowacje sprawiły, że sektor ten przeszedł przemianę od tradycyjnych metod obsługi klienta do dynamicznego świata bankowości internetowej i aplikacji mobilnych. Zmieniło to całkowicie to, w jaki sposób bank dostarcza nam swoje usługi i produkty, a także to jak my z nich korzystamy i zarządzamy swoimi finansami. Według danych raportu “NetBank” w czwartym kwartale 2023 roku aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej było 23 mln, a użytkowników bankowości mobilnej 22 mln. Przy czym już 16 mln z nas korzysta wyłącznie z aplikacji bankowych. Podobne wyniki odnotowaliśmy w naszym najnowszym badaniu. Z raportu “Polak w świecie bankowości elektronicznej” wynika, że już 68 proc. z nas korzysta z obu rozwiązań, ale to aplikacja mobilna jest częściej wykorzystywana. Na taką odpowiedź wskazuje blisko 70 proc. respondentów. 

Nowoczesny kontakt z bankiem i zarządzanie swoimi finansami są popularne  wśród wszystkich Polaków niezależnie od wieku. Jednak jak podaje nasz raport, im starszy Polak, tym częściej wybiera bankowość internetową. Wśród osób powyżej 60 roku życia aż 40 proc. korzysta z tej formy logowania się do banku, przy czym wśród 18-29 latków wynik ten wynosi ledwie 9 proc. Najmłodsi deklarują, że zdecydowanie częściej korzystają z aplikacji bankowych – już 9 na 10 osób z tej grupy. Wśród seniorów odsetek ten jest już mniejszy i wynosi 49 proc. 

Przyzwyczajeni do bankowości internetowej 

Obecnie mamy dostępnych kilka sposób, aby załatwiać sprawy bankowe czy kontrolować swoje finanse. Jak wynika z naszego badania, 23 proc. Polaków częściej realizuje te zadania za pomocą bankowości internetowej – szczególnie jest to popularna forma wśród seniorów (40 proc.). Dla ponad połowy badanych główną przyczyną jest wygoda. Przy bankowości internetowej mamy dostęp do większego ekranu wyświetlania informacji na komputerze oraz łatwiejszego wpisywania danych na klawiaturze. Odsetek ten jest szczególnie wysoki wśród osób między 50 a 59 rokiem życia. Na tę odpowiedź wskazało aż trzy czwarte badanych. 

Bankowość internetowa dla wielu z nas była pierwszą nowoczesną formą kontaktu z bankiem, dlatego też drugim najważniejszym powodem jest przyzwyczajenie. Na tę odpowiedź wskazuje 47 proc. badanych. Najwyższy wynik odnotowaliśmy wśród seniorów. Już 6 na 10 osób z tej grupy podało to jako główną przyczynę. Z kolei najrzadziej na tę odpowiedź wskazywali niewiele młodsi pięćdziesięciolatkowie – jedynie 17 proc. z nich. 

W głównych powodach częstszego korzystania z bankowości internetowej znalazło się także bezpieczeństwo. 4 na 10 Polaków ma poczucie, że jest ona bezpieczniejsza od aplikacji bankowych. To spostrzeżenie jest szczególnie widoczne wśród trzydziestolatków (49 proc.). Nie do końca zgadzają się z tym dwudziestolatkowie. Jedynie 9 proc. z nich wskazało na tę odpowiedź. Część ankietowanych (21 proc.) deklaruje, że wybiera bankowość internetowa, ponieważ uważają, że są tam dostępne funkcje, których nie mają nigdzie indziej. Jest to ważne szczególnie dla mężczyzn. Prawie jedna trzecia z nich wskazała na tę odpowiedź. Z kolei wśród kobiet jest to istotne tylko dla 11 proc. 

Aplikacja banku – szybsze logowanie i zawsze pod ręką 

Z naszego raportu “Polak w świecie bankowości elektronicznej” wynika, że aplikacje bankowe zdecydowanie dominują nad bankowością internetową. Już 70 proc. z nas znacznie częściej z nich korzysta. Dla ponad połowy z nas głównymi powodami są stały dostęp do bankowości z poziomu smartfona oraz łatwiejsze i szybsze logowanie. Jednocześnie, 4 na 10 osób wskazuje, że dodatkową korzyścią jest możliwość natychmiastowych płatności w sklepach np. za pomocą BLIKA lub innych płatności zbliżeniowych. Nasze dane pokazują, że jest to szczególnie istotne dla najmłodszej grupy (45 proc.). Z kolei jedna trzecia z nas preferuje aplikacje, ponieważ może mieć stały podgląd swoich transakcji. Okazuje się, że jest to znacznie ważniejsze dla kobiet niż mężczyzn. 42 proc. pań zdecydowanie woli mieć wgląd w swoje płatności, przy czym na tę odpowiedź wskazuje tylko 23 proc. panów. 

Powody, dla których częściej korzysta się z aplikacji bankowej zależne są od wielu czynników. Według naszego raportu dla aż 30 proc. osób powyżej 60 roku życia znaczącą zaletą aplikacji są powiadomienia, dzięki którym mogą być na bieżąco z informacjami. Wśród 18-29 latków odsetek ten spada do 14 proc. Dla tej grupy istotny jest za to dostęp do usług dodatkowych takich jak zakup biletu na komunikację miejską lub opłata za parking. Na tę odpowiedź wskazała blisko jedna piąta respondentów. Przeciwieństwem są czterdziestolatkowie, taka usługa nie jest dla nich szczególnie ważna (3 proc.).

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 8 - 23 kwietnia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków korzystających z bankowości elektronicznej. Próba n = 1000.