Senior XXI wieku – dla 6 na 10 osób ważne jest, aby bank oferował nowoczesne metody płatności

Senior XXI wieku – dla 6 na 10 osób ważne jest, aby bank oferował nowoczesne metody płatności

 

Nasze najnowsze badanie „Senior w bankowości” wskazuje, że już 76 proc. osób powyżej 60 roku życia czuje się odpowiednio wspieranych przez banki w zakresie obsługi i korzystania z usług bankowych. A co jest najważniejsze dla tej grupy przy wyborze banku? Bezpieczeństwo, dostępność i lokalizacja placówek bankowych oraz wysokość opłat i prowizji. 

Seniorzy w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, stanowią coraz większą część społeczeństwa. Jak podają dane GUS, w 2022 roku osób w wieku poprodukcyjnym było 8 milionów, co stanowi 23 proc. ludności naszego kraju. Według prognoz liczby te będą stale rosnąć, jak również będzie się wydłużać długość życia. Oczekiwania i potrzeby osób po 60 roku życia są odmienne niż innych grup społecznych również pod względem oferowanych przez banki usług czy produktów bankowych. Dlatego też coraz częściej mamy na rynku specjalne konta bankowe, karty debetowe z uproszczoną obsługą, linie kredytowe czy programy edukacyjne, których celem jest podniesienie świadomości finansowej osób starszych. Jak wynika z naszego badania już 76 proc. osób 60+ na pytanie o to, czy czują się odpowiednio wspierani przez bank odpowiedziało, że raczej tak lub zdecydowanie tak. 

Dostosowanie usług bankowych do potrzeb osób starszych nie jest tylko kwestią wygody, ale również bezpieczeństwa. Niestety, seniorzy mogą być bardziej narażeni na oszustwa bankowe czy problemy z obsługą skomplikowanych z ich punktu widzenia systemów bankowości online. Odsetek osób, które czują się odpowiednio zaopiekowane przez bank jest bardzo wysoki, jednak nadal mamy 16 proc. osób, które tego nie odczuwają. Pokazuje to istotę zadbania o proste i przejrzyste dla nich rozwiązania, które ułatwią dojrzałym klientom bezproblemowe zarządzanie swoimi finansami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ według szacunków GUS, w 2050 roku osoby 60+ mają stanowić 40 proc. społeczeństwa. 

Co jest dla seniora najważniejsze? 

Każdy z nas przy codziennych czynnościach czy np. wyborze banku kieruje się swoimi osobistymi kryteriami. Dla niektórych najważniejsza może być wielkość instytucji, a dla innych szeroka oferta banku. Jednak jak wynika z naszego badania, osoby po 60 roku życia są zgodni, jeżeli chodzi o kluczowe czynniki decydujące o wyborze produktu lub usługi bankowej. Dla 90 proc. z nich najważniejszym kryterium jest bezpieczeństwo transakcji i danych osobowych. Równie ważne okazuje się być dostępność i lokalizacja placówek bankowych oraz wysokość opłat i prowizji. Na taką odpowiedź wskazało ośmiu na dziesięciu seniorów. 

Banki posiadają szeroką ofertę usług i produktów bankowych, dlatego też jak wskazują respondenci naszego badania, istotny dla nich jest dostęp do osobistego doradztwa finansowego i wsparcia klienta. Przy wyborze instytucji bankowej tym kryterium kieruje się już dwie trzecie respondentów. Niewiele mniej, ponieważ 63 proc. osób powyżej 60 roku życia wskazało, że istotne jest dla nich, aby bank oferował im możliwość nowoczesnych metod płatności takich jak płatności mobilne czy zbliżeniowe. 

Obecnie banki działają na nowoczesnych systemach online, które dla niektórych osób starszych mogą być wyzwaniem. Dlatego też już dla sześciu na dziesięciu badanych kluczowa okazuje się być intuicyjność i łatwość obsługi np. aplikacji mobilnej czy bankowości internetowej. Jednocześnie dla 52 proc. ważna przy wyborze produktu lub usługi bankowej okazuje się być szeroka oferta produktowa. 

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 25 marca-9 kwietnia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa Polaków 60+. Próba n = 1000.