Sytuacja finansowa 70 proc. Polaków pogorszyła się w stosunku do ubiegłego roku

Sytuacja finansowa 70 proc. Polaków pogorszyła się w stosunku do ubiegłego roku

 

 

Większość Polaków jest zdania, że w porównaniu do ubiegłego roku, ich sytuacja finansowa pogorszyła się - wynika z naszego najnowszego badania „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”. Kto odczuwa to najbardziej i czy mimo niełatwych warunków część respondentów stara się oszczędzać? Odpowiedzi znajdziecie w artykule poniżej.

Zła sytuacja finansowa dotyka najmocniej ankietowanych w najmłodszej grupie wiekowej między 18 a 29 rokiem życia. Zdecydowana większość z nich (81 proc.) dostrzega pogorszenie się ich sytuacji materialnej. Dużo lepiej radzą sobie z kolei najstarsi, od 70 lat w górę, wśród których gorszy stan finansowy potwierdziła mniej niż połowa (46 proc.). Ponadto co piąty senior z tej grupy wskazał na poprawę swojego budżetu (19 proc.).

Co nie dziwi, pod kątem zarobków najczęściej (79 proc.) pogorszenie kondycji finansowej odczuwają zarabiający najmniej, z dochodem netto wynoszącym do 2000 zł. W badaniu widać również, że w najgorszym położeniu są osoby z wykształceniem podstawowym (72 proc.) oraz mieszkający na wsi (74 proc.). O polepszeniu sytuacji majątkowej mówią natomiast badani z najwyższym wynagrodzeniem od 7 000 zł netto.

Mamy problemy z systematycznym odkładaniem

Aktualne realia ekonomiczne sprawiają, że Polakom jest zdecydowanie ciężej regularnie odkładać pieniądze. Według naszego badania tylko co trzeci z nas robi to systematycznie. Najsłabiej wyniki wypadają w skrajnych grupach wiekowych - jedynie 19 proc. Polaków w wieku 18-29 lat oszczędza regularnie, a w wieku 60-69 lat oraz 70 i więcej odpowiednio 23 proc. i 30 proc. Trochę lepiej wygląda sytuacja przy badanych w wieku 30-39 oraz 40-49, pośród których prawie co drugiemu udaje się odłożyć jakąś kwotę pieniędzy. Jedyną grupą wiekową, która w większości (62 proc.) oszczędza, są Polacy bliscy przejścia na emeryturę, w wieku 50-59 lat.

Natomiast z odkładaniem lepiej dają sobie radę zarabiający najwięcej. Z grup badanych z dochodem od 5000 zł do 6999 zł oraz od 7000 zł netto i więcej, kolejno 54 proc. i aż 82 proc. buduje sobie poduszkę finansową. Jak można się domyśleć, najgorzej sytuacja wygląda przy ankietowanych z dochodem netto wynoszącym do 2000 zł, wśród których ponad 90 proc. nie stać na oszczędzanie.

Pod kątem edukacji, sytuacja najlepiej wygląda u ankietowanych, którzy ukończyli szkołę wyższą, wśród których ponad połowa (58 proc.) systematycznie odkłada pieniądze. Co trzeciemu (34 proc.) Polakowi po szkole średniej oraz jedynie co czwartemu (23 proc.) z wykształceniem podstawowym/zawodowym udaje się oszczędzać.

Odkładając pieniądze warto pamiętać, że zgromadzone środki mogą same na siebie pracować, gdy będziemy przechowywać je na odpowiednim rachunku. W Santander Consumer Banku oferujemy całkowicie darmowy rachunek oszczędnościowy, który zapewnia dostęp do środków klienta online przez całą dobę oraz pozwala na wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. 

Polacy nie oszczędzają więcej w związku z rosnącymi kosztami

Jedynie co piąty Polak oszczędzający środki przyznaje, że kwota, którą regularnie odkłada, wzrosła. Ponadto co czwarty uważa, że obecne warunki nie mają wpływu na sumę oszczędzanych przez niego pieniędzy, a co drugi twierdzi, że nie odkłada więcej niż wcześniej.

Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wysokość odłożonych środków. Co czwarty (28 proc.) z budujących poduszkę finansową ma oszczędności w wysokości powyżej 5 miesięcznych wynagrodzeń, a zaledwie co dziewiąty (11 proc.) ma odłożoną kwotę w wysokości jednej pensji.

Budując poduszkę finansową zawsze może zdarzyć się sytuacja, że będziemy potrzebować nagłego zastrzyku gotówki, Warto pamiętać wtedy, że z pomocą mogą nam przyjść odpowiednie produkty bankowe. W kontrolowaniu funduszy przydatna jest np. karta ratalna Comfort Plus ze stałą spłatą, gdzie niezależnie od wykorzystanych w ramach limitu środków, kwota wymagana do spłaty jest zawsze taka, jaką sobie ustaliliśmy na początku.

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.