Już ponad połowa Polaków korzysta z aplikacji mobilnej swojego banku

Już ponad połowa Polaków korzysta z aplikacji mobilnej swojego banku

 

62 proc. Polaków loguje się do banku, w którym ma konto osobiste przez aplikację mobilną – tak wynika z naszego badania zrealizowanego na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. Respondentów zapytaliśmy jednak nie tylko o to czy używają bankowości mobilnej, ale jakie dodatkowe funkcjonalności wykorzystują. Chcecie wiedzieć co znalazło się na liście? Jeśli tak, zapraszamy niżej. 

Kto najczęściej korzysta z aplikacji mobilnej banku, w którym ma konto osobiste? Z naszych danych wynika, że 18-29 latkowie (96 proc.). Tuż za nimi są 30-39 latkowie (81 proc.). Odsetek użytkowników spada jednak wraz z wiekiem, ponieważ wśród 40-49 latków aplikacji bankowej używa już jedynie 62 proc. ankietowanych. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, bankowość mobilna jest najbardziej popularna wśród respondentów ze średnich miast od 50 do 250 tys. osób oraz z metropolii (kolejno 73 i 67 proc.). W przypadku wykształcenia natomiast jest najczęściej wykorzystywana przez ankietowanych ze średnim lub wyższym wykształceniem (odpowiednio 67 i 73 proc.).

Kto najrzadziej loguje się do bankowości mobilnej? Według badania są to seniorzy w wieku 60-69 (54 proc.) i 70-79 lat (67 proc.), osoby mieszkające na wsi (43 proc.) oraz respondenci z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (52 proc.).

Z dodatkowych funkcjonalności prym wiedzie e-urząd

Zapytani o to, z jakich dodatkowych funkcjonalności aplikacji mobilnej banku korzystają, ankietowani najchętniej wymieniali załatwianie spraw online przez e-urząd np. wniosku o 500+ czy bon turystyczny (36 proc.). Najczęściej używają jej do tego 30-39 latkowie. Ponadto co czwarty respondent używa aplikacji do doładowania telefonu (23 proc.), w tym co piąty 18-29 latek. Popularną funkcjonalnością są również płatności za bilety parkingowe czy autostrady (w obu przypadkach 21 proc.). Jest ona najbardziej lubiana przez 40-49 latków. Trochę mniej respondentów opłaca w ten sposób przejazd w komunikacji miejskiej (16 proc.). Postępuje już tak jednak co czwarty ankietowany przed 30 rokiem życia. Tylko co jedenasty wykorzystuje bankowość mobilną do zamawiania taksówek (9 proc.). Opcja ta ponownie jest najbardziej lubiana przez 18-29 latków. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w październiku 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Tagi:
ppw