Zasady wakacji kredytowych (zawieszenia spłaty rat kredytów) w Santander Consumer Banku obowiązujące od 22.02 do 31.03 2021r.

Wakacje kredytowe w Snatnader Consumer Bank

Od 22 lutego 2021 r. w związku z epidemią koronawirusa Santander Consumer Bank – bank od kredytów – umożliwia zawieszenie obowiązku spłaty kapitałowej bądź kapitałowo-odsetkowej części rat (wakacje kredytowe) klientom przedsiębiorcom posiadającym: kredyt ratalny lub kredyt samochodowy.

W dniu 2 grudnia 2020 r. ogłoszono, iż po dokładnym monitorowaniu rozwoju pandemii COVID-19, w szczególności zaś skutków drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu Państwach Członkowskich UE, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej EBA) postanowił reaktywować Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, wprowadzając nowy termin stosowania moratorium – tj. do 31 marca 2021 r. w miejsce dotychczasowego (30 września 2020 r.).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą:

 • posiadającym kod PKD z listy  kodów wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub
 • prowadzącym działalność:
  • w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
  • rolniczą1, którzy skorzystali z kredytów przeznaczonych na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej;
  • w zakresie agroturystyki polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów2

 - możesz skorzystać z zawieszenia wykonania umowy kredytowej na okres maksymalnie do 9 miesięcy.

Z możliwości zawieszenia  obowiązku spłat (wakacji kredytowych) mogą skorzystać klienci Santander Consumer Banku - przedsiębiorcy - posiadający kredyt ratalny lub kredyt samochodowy, którzy złożą wniosek i spełniają opisane poniżej warunki. 

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU RATALNEGO:

 • Jeśli jesteś ww. opisanym przedsiębiorcą oraz posiadasz kredyt ratalny przeznaczony na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, to  możesz skorzystać z wakacji kredytowych:
  • 1 do 9 rat, jeśli klient nie skorzystał z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych
   w pierwotnym moratorium pozaustawowym3, jeśli klient skorzystał już z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym maksymalny łączny okres poprzedniej i obecnej prolongaty nie może przekroczyć 9 miesięcy4;
  • wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa bądź większa pozostałemu okresowi do spłaty kredytu – w takim przypadku udzielimy wakacji w liczbie rat pozostałych do końca spłaty kredytu pomniejszonej o 2.
 • Ty decydujesz, czy zawieszeniu spłaty podlegają raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe Twojego kredytu
 • Pamiętaj, że prolongacie na prezentowanych zasadach podlegają zawsze najbliższe pod względem daty złożenia wniosku raty Twojego kredytu, nawet jeśli wcześniej zostały objęte wakacjami kredytowymi,
 • W przypadku skorzystania z odroczenia rat kapitałowych – odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, odsetki od nowego kapitału są na nowo przeliczane po okresie odroczenia – wysokość raty pozostaje bez zmian,
 • W przypadku skorzystania z odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych – odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, odsetki od nowego kapitału są na nowo przeliczane po okresie odroczenia – wysokość raty pozostaje bez zmian,
 • Długość trwania Twojej umowy kredytowej ulega zmianie o czas prolongaty
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek nie przekracza 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Ciebie),
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli umowa kredytu została zawarta do 13 marca 2020 r. włącznie,
 • Informację o akceptacji wniosku przez Santander Consumer Banku otrzymasz  pisemnie w formie potwierdzenia zmiany warunków spłaty kredytu w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych. Wraz z pozytywną informacją otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu uwzględniający zmiany dokonane w związku z uruchomieniem wakacji kredytowych.
 • W przypadku decyzji negatywnej dotyczącej wniosku, Bank prześle informację pisemnie.  
 • Złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest bezpłatne,
 • Wnioski przyjmujemy do 22 marca 2021 r. Czas ich rozpatrzenia przez Bank to maksymalnie 14 dni, ale nie dłużej niż do 31 marca 2021 r.

 

Rozwiązania dla klientów korzystających z KREDYTU SAMOCHODOWEGO:

 • Jeśli jesteś ww. przedsiębiorcą oraz posiadasz kredyt/pożyczkę samochodową przeznaczoną na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, to możesz skorzystać z wakacji kredytowych:
  • 1 do 9 rat, jeśli klient nie skorzystał z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych
   w pierwotnym moratorium pozaustawowym3, jeśli klient skorzystał już z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym maksymalny łączny okres poprzedniej i obecnej prolongaty nie może przekroczyć 9 miesięcy 4;
  • wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa bądź większa pozostałemu okresowi do spłaty kredytu – w takim przypadku udzielimy wakacji w liczbie rat pozostałych do końca spłaty kredytu pomniejszonej o 1.
 • Ty decydujesz, czy zawieszeniu spłaty podlegają raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe Twojego kredytu,
 • Pamiętaj, że prolongacie podlegają zawsze najbliższe pod względem daty złożenia wniosku raty Twojego kredytu, nawet jeśli wcześniej zostały objęte wakacjami kredytowymi,
 • W przypadku wyboru odroczenia raty kapitałowej: odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, za wyjątkiem ostatniej raty balonowej, która pozostaje bez zmian,
 • W przypadku wyboru odroczenia raty kapitałowo-odsetkowej:
  • odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie odroczenia, za wyjątkiem ostatniej raty balonowej, która pozostaje bez zmian,
  • odroczone raty odsetkowe są dodawane do pierwszej raty po okresie prolongaty,
 • Długość trwania Twojej umowy kredytowej nie ulegnie zmianie,
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek nie przekracza 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Ciebie),
 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli umowa kredytu została zawarta do 13 marca 2020 r. włącznie,
 • Z możliwości wakacji kredytowych nie mogą skorzystać klienci korzystający z harmonogramów spłaty 50/50, 3x33, 4x25 i 5x20 – w tym przypadku prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 71 773 29 06 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) – postaramy się zaproponować przyjazną formę zmiany sposobu finansowania raty balonowej,
 • W przypadku pozytywnej decyzji zostanie wysłany aneks w 2 egzemplarzach – do podpisania i odesłania w 2 egzemplarzach do Santander Consumer Banku w nie przekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r,
 • W przypadku otrzymania negatywnej decyzji otrzymasz stosowną informację pisemnie,
 • Złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest bezpłatne,
 • Pamiętaj, że jeżeli na dzień złożenia wniosku posiadałeś niezapłacone raty - udzielenie wakacji kredytowych nie zwalnia Cię z obowiązku ich  zapłaty,
 • Wnioski przyjmujemy do 1 marca 2021 r. Czas ich rozpatrzenia przez Bank to maksymalnie 14 dni, z zastrzeżeniem, że wakacje kredytowe na opisywanych zasadach będą udzielane przez Bank nie później niż do 31 marca 2021r.

Pamiętaj, że informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli w momencie rozpoczęcia wakacji posiadałeś opóźnienia w spłacie, to informacje o nich będą przekazywane do bazy BIK do momentu ich spłaty.

Masz pytania dotyczące zasad składania wniosków o wakacje kredytowe od 22 lutego 2021 r. w Santander Consumer Banku? Zajrzyj do specjalnej sekcji pytań i odpowiedzi na naszym blogu – kliknij TUTAJ

 

 

1Definicja działalności rolniczej zgodna z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).

2Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w zakresie agroturystyki obejmuje również grupę przedsiębiorców  prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania
w gospodarstwach wiejskich, która jest objęta aktualną listą branż PKD podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0. (kod 55.20.Z).

3Określenie „pierwotne moratorium pozaustawowe” oznacza stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (tj. moratorium pozaustawowego
w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) obowiązującego w Santander Consumer Bank S.A. w okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

4W przypadku dokonania wyboru  ilości rat do prolongaty dla którego zostanie przekroczony maksymalny łączny okres 9 miesięcy, prolongata zostanie  skrócona do tego okresu.