Najczęstsze pytania i odpowiedzi: Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku od 22 lutego 2021r.

Wakacje kredytowe w Snatnader Consumer Bank - Pytania i Odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wakacjami kredytowymi w Santander Consumer Banku, które obowiązują od 22 lutego 2021r.

Zachęcamy do podania nam aktualnych: numeru telefonu i e-maila - ułatwi to kontakt w sprawie wniosku. Informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych jest przekazywana przez Santander Consumer Bank do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Więcej o szczegółowych zasadach wnioskowania związanych z poszczególnymi produktami i sposobach składania wniosku przeczytasz TUTAJ.


ZASADY WNIOSKOWANIA


Jakiego rodzaju kredytów dotyczą wakacje kredytowe?

Wniosek o prolongatę spłaty kredytu (wakacje kredytowe) możesz złożyć, jeśli jesteś przedsiębiorcą:

 • posiadającym kod PKD z listy  kodów wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub
 • prowadzącym działalność:
  • w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
  • rolniczą1, którzy skorzystali z kredytów przeznaczonych na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej;
  • w zakresie agroturystyki polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów2

i posiadasz kredyt ratalny lub samochodowy przeznaczony na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, zawarty do 13 marca 2020 r. Z wakacji kredytowych możesz skorzystać, gdy Twoje opóźnienie w spłacie kapitału bądź odsetek, nie przekracza 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub dzień złożenia Twojego wniosku. Z możliwości wakacji kredytowych nie mogą skorzystać klienci korzystający z harmonogramów spłaty 50/50, 3x33, 4x25 i 5x20. W tym przypadku prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 71 773 29 06 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) – postaramy się zaproponować przyjazną formę zmiany sposobu finansowania raty balonowej.

Czy wakacje kredytowe wiążą się z dodatkowymi opłatami, czy prowizjami ze strony banku?

Wakacje kredytowe nie wiążą się z dodatkowymi opłatami i prowizjami dla posiadaczy kredytu ratalnego
i samochodowego. W związku z zawarciem aneksu dla klientów posiadających kredyt samochodowy nie pobieramy opłat.

Składając wniosek mam zaległości w bieżącej spłacie mojego kredytu, jednak pozwalają one na skorzystanie z wakacji kredytowej. Czy informacja na ten temat pozostanie w Biurze Informacji Kredytowej?

Informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli w momencie rozpoczęcia wakacji posiadasz opóźnienia w spłacie, to informacje o nich będą przekazywane do bazy BIK do momentu ich spłaty.

Czy mogę wybrać sobie rodzaj prolongowanych rat?

Klient decyduje o tym, czy chce zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kapitałowych, czy kapitałowo-odsetkowych kredytu ratalnego czy samochodowego.

Czy mogę sobie wybrać czas trwania wakacji kredytowych?

Każdy nasz klient dokonuje wyboru wnioskowanego czasu wakacji kredytowych.

Klient może skorzystać z wakacji kredytowych od 1 do 9 rat, jeśli klient nie skorzystał z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym3, jeśli klient skorzystał już z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym maksymalny łączny okres poprzedniej i obecnej prolongaty nie może przekroczyć 9 miesięcy4

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa, bądź większa, pozostałemu okresowi do spłaty kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego klientowi udzielimy prolongaty w liczbie rat pomniejszonej o 2, zaś kredytu hipotecznego, czy samochodowego, o 1 ratę. W razie szczegółowych pytań w tego typu przypadkach zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią pod numer 19 500 (taryfa zgodna ze stawką operatora). Konsultant poszuka najskuteczniejszego rozwiązania zaistniałej sytuacji.


WNIOSEK


W jaki sposób mogę sprawnie złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wnioski dla odroczenia rat kapitałowych bądź rat kapitałowo-odsetkowych klienci Santander Consumer Banku mogą złożyć:

 • dla kredytów ratalnych do 22 marca 2021 r. (decyduje data dostarczenia).
 • dla kredytów samochodowych do 1 marca 2021 r. (decyduje data dostarczenia).

Czy składając wniosek dzisiaj nie muszę płacić raty, która miałem/miałam zapłacić w ubiegłym tygodniu?

Zgodnie z przyjętymi zasadami zaległości w stosunku do Santander Consumer Banku nie powinny przekraczać 30 dni na dzień składania wniosku bądź 29 lutego 2020 r.


PROCES ROZPATRYWANIA WNIOSKU


Czy złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest odpłatne?

Złożenie wniosku o prolongatę spłaty kredytu (wakacje kredytowe) jest bezpłatne.

Czy wakacje kredytowe otrzymuję automatycznie po złożeniu wniosku?

Wnioski dotyczące wakacji kredytowych dla klientów posiadających kredyty ratalne lub samochodowe poddawane są analizie. Kryteria to:

 • klientem jest przedsiębiorca posiadający kod PKD z listy  kodów wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub
 • klientem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność:
  • w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
  • rolniczą1, którzy skorzystali z kredytów przeznaczonych na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej;
  • w zakresie agroturystyki polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów2

 

 • Zawarcie umowy do 13 marca 2020 r. włącznie,
 • Ewentualne opóźnienia w spłacie kapitału i odsetek nieprzekraczające 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta.

 

W jaki sposób otrzymam informację o przyznaniu wakacji kredytowych?

Dla kredytu ratalnego informację o przyznaniu wakacji kredytowych otrzymasz  pisemnie w formie potwierdzenia zmiany warunków spłaty kredytu w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych. Dla kredytu samochodowego informację o przyznaniu wakacji kredytowych otrzymasz pisemnie. Wraz z pozytywną informacją otrzymasz pismo przewodnie oraz aneks, który po podpisaniu należy odesłać do Banku do dnia 22.03.2021 r.

Kiedy otrzymam informację o tym, czy zostały mi przyznane wakacje kredytowe?

Rozpatrujemy wnioski bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, informujemy o wydłużonym czasie oczekiwania na decyzję. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 14 dni i nie dłużej niż do 31 marca 2021 r. Dla kredytu ratalnego informację o przyznaniu wakacji kredytowych otrzymasz pisemnie w formie potwierdzenia zmiany warunków spłaty kredytu w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych. Dla kredytu samochodowego informację o przyznaniu wakacji kredytowych otrzymasz w formie podpisanego aneksu do umowy.


1Definicja działalności rolniczej zgodna z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).

2Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w zakresie agroturystyki obejmuje również grupę przedsiębiorców  prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania
w gospodarstwach wiejskich, która jest objęta aktualną listą branż PKD podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0. (kod 55.20.Z).

3Określenie „pierwotne moratorium pozaustawowe” oznacza stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (tj. moratorium pozaustawowego
w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) obowiązującego w Santander Consumer Bank S.A. w okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

4W przypadku dokonania wyboru  ilości rat do prolongaty dla którego zostanie przekroczony maksymalny łączny okres 9 miesięcy, prolongata zostanie  skrócona do tego okresu.