Zakupy internetowe najczęściej robimy korzystając ze swojego smartfona, a najchętniej płacimy za nie BLIKIEM

Zakupy internetowe najczęściej robimy korzystając ze swojego smartfona, a najchętniej płacimy za nie BLIKIEM

 

Polacy najczęściej robią zakupy internetowe przez telefon komórkowy. Dla porównania 33 proc. odwiedza e-sklepy używając laptopa, a 17 proc. robi to za pośrednictwem komputera stacjonarnego. To wyniki naszego badania zrealizowanego na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. Jak płacimy w sklepach online? Najczęściej BLIKIEM lub szybkim przelewem – tak płatności za zakupy internetowe reguluje 7 na 10 z nas. Warto też dodać, że wyniki naszego badania wskazują, że Polacy coraz częściej kupują przez internet artykuły spożywcze.

Jak wynika z naszego badania zrealizowanego na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”, najchętniej robimy zakupy internetowe przez telefon komórkowy – ten sposób wskazało 46 proc. badanych. Zdecydowanie rzadziej korzystamy z pełnowymiarowych urządzeń takich jak laptop bądź komputer stacjonarny (odpowiednio 33 proc. i 17 proc. wskazań). Najmniej badanych przyznało, że do przeglądania ofert e-sklepów wykorzystuje tablet (ok. 4 proc.).

Co ciekawe, nasze preferencje zależą od wieku – osoby starsze częściej korzystają z komputerów stacjonarnych lub laptopów. Jedynie 28 proc. badanych między 18 a 29 rokiem życia kupuje online za pośrednictwem takich urządzeń. Dla porównania wśród grupy 60-latków odsetek ten wyniósł aż 62 proc.

Wygoda ponad wszystko

Takie wyniki pokazują, że w e-zakupach cenimy przede wszystkim wygodę – możliwość odwiedzenia sklepu internetowego o każdej porze dnia i nocy. Dzięki wyborowi odpowiedniego urządzenia nie ogranicza nas również miejsce - korzystając ze smartfona możemy robić e-zakupy niemal wszędzie: w autobusie czy w poczekalni u lekarza. To dążenie do coraz większej optymalizacji czasu i przestrzeni widać również w naszych preferencjach odnośnie płatności w e-sklepach.

Polacy, niezależnie od płci czy miejsca zamieszkania, najchętniej regulują należności za e-zakupy korzystając z nowoczesnych metod płatności. Szybkim przelewem (pay-by-link) płaci dziś ok. 34 proc. ankietowanych, a podobny odsetek deklaruje, że korzysta z BLIKA. W porównaniu do wyników naszego ubiegłorocznego badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022” oznacza to wzrost popularności tej drugiej formy o 8 punktów procentowych. Warto również wspomnieć, że tak jak w roku ubiegłym BLIK cieszy się największą popularnością wśród osób młodych, między 18 a 29 rokiem życia (61 proc. wskazań).

Na e-zakupy chodzimy coraz częściej po żywność

Jakie produkty najczęściej kupują Polacy przez internet? Z naszego badania wynika, że ubrania (54 proc.) i obuwie (25 proc.) oraz elektronikę (22 proc.), kosmetyki (21 proc.) i książki (18 proc.) – tradycyjne bądź w formie e-booków. Najrzadziej z kolei badani przyznawali, że kupują online takie produkty jak zegarki (2 proc.), biżuterię i sprzęt fotograficzny (w obu przypadkach 1 proc.).

Zestawiając tegoroczne dane z wynikami ubiegłorocznego badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2021” da się zauważyć stałość w naszych preferencjach zakupowych. Warto jednak dodać, że w porównaniu z rokiem ubiegłym można zaobserwować wzrost zainteresowania kupowaniem żywności przez internet. W 2021 roku do takich e-zakupów przyznawało się jedynie ok. 5 proc. badanych – dziś 11 proc.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w październiku 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.