Ponad połowa Polaków nie zamierza zdobywać nowych kompetencji zawodowych w najbliższych miesiącach

Ponad połowa Polaków nie zamierza zdobywać nowych kompetencji zawodowych w najbliższych miesiącach

Jak wynika z naszego najnowszego badania „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” aż 66 proc. Polaków nie zamierza zdobywać nowych kompetencji zawodowych w najbliższych miesiącach. Sytuacja nie jest jednak czarno-biała. Już jeden na trzech ankietowanych w naszym badaniu stwierdził, że planuje nadchodzącej jesieni zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Kto znalazł się w tych grupach? I w jaki sposób będą dokształcać się ci, którzy wyrazili taką chęć? Opisujemy poniżej.

Według naszego badania „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” dwie trzecie z nas nie planuje w najbliższych miesiącach zdobywać nowych kompetencji zawodowych (66 proc.). W tej grupie przeważają osoby z wykształceniem podstawowym oraz te zarabiające między 2000 a 2999 złotych na rękę. W badaniu nie zabrakło jednak tych, którzy chcą dokształcać się w kolejnych miesiącach. Takie działania planuje już 33 proc. Polaków, wśród których przeważają mieszkańcy dużych miast, ankietowani z wyższym wykształceniem oraz osoby których miesięczny dochód przekracza 7000 złotych netto.

Warto podkreślać, że odsetek osób, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe wzrósł od zeszłego roku o 7 punktów procentowych – według naszego badania z lipca 2022 r. „Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji”. Różnica może wydawać się niewielka, jednak wskazuje na to, że Polacy zaczynają coraz poważniej traktować kwestie związane z dokształcaniem się. 

Bieżące przychody i oszczędności pomogą w dokształcaniu się

Jak grupa, która zamierza zdobywać nowe kompetencje zawodowe chce to sfinansować? Najwięcej ankietowanych przyznaje, że zamierza w tym celu sięgnąć do bieżących przychodów (60 proc.) i oszczędności (31 proc.). W pierwszym przypadku dominują zarabiający od 4000 do 4999 zł netto i mieszkańcy średnich miast od 50 do 250 tys. osób, natomiast w drugim osoby mieszkające na wsiach i ankietowani z dochodami od 5000 do 6999 zł na rękę. Ponadto 28 proc. Polaków, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje w najbliższych miesiącach, zamierza skorzystać z pomocy pracodawcy. Będą to głównie zarabiający do 1999 zł netto oraz ankietowani z najmłodszych grup wiekowych przed 30 i 40 rokiem życia.

Wśród odpowiedzi wskazywanych przez Polaków planujących dokształcanie się na kolejnych miejscach znalazło się również finansowanie z dodatkowej pracy tymczasowej (10 proc.), karty kredytowej (7 proc.) czy za pomocą pożyczki bankowej (6 proc.). Tylko 5 proc. osób z tej grupy stwierdziło, że pożyczyłoby na ten cel pieniądze od rodziny.

Ile pieniędzy pójdzie na dokształcanie się?

Jeden na siedmiu badanych, którzy planują skorzystać tej jesieni z płatnych form dokształcania się, jest gotowy na ten cel wydać nie więcej niż 1000 złotych (15 proc.). Podobny odsetek (16 proc.) deklaruje przedział między 1001 a 2000 złotych, a kwotę od 2001 do 3000 zł wskazuje 20 proc. Łącznie ponad połowa Polaków (52 proc.), która w nadchodzących miesiącach zamierza poszerzać swoje kompetencje zawodowe za pomocą płatnych form dokształcania się chce przeznaczyć na ten cel do 3000 złotych. Wyższe kwoty – między 3001 a 4000 zł – deklaruje 12 proc. badanych, a między 4001 a 5000 złotych 23 proc. Powyżej 5000 zł planuje na ten cel wydać co trzynasty Polak (8 proc.).

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1004.