Opublikowaliśmy raport o wydatkach na edukację

Opublikowaliśmy raport o wydatkach na edukację

Nadeszła jesień, a wraz z nią nasz najnowszy raport „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”. Podobnie jak rok temu postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób rodzice planowali sfinansowanie szkolnej wyprawki na rok 2023/24. Poza tym przyjrzeliśmy się ogólnym wydatkom na edukację dzieci oraz dokształcanie dorosłych. Nie zabrakło również pytania o inne jesienne wyzwania dla naszych portfeli. Jesteście ciekawi jakich? Więcej szczegółów zdradzamy poniżej.

Jak wskazuje nasz najnowszy raport „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”, rodzice dzieci w wieku szkolnym muszą się postarać, żeby nadążyć za wydatkami na ich edukację. Według wskazań naszych respondentów w zeszłym roku na ten cel aż 33 proc. opiekunów wydało ponad 11 000 zł na jedno dziecko. Kolejną pod kątem liczebności była grupa, która poświęciła na to między 7001 a 9000 zł (21 proc. ankietowanych rodziców). Do wydatków na edukację zaliczają się nie tylko wyprawka szkolna, ale też przygotowanie pokoju ucznia, wydatki na wycieczki, płatne zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze. Na prywatne korepetycje w roku szkolnym 2023/24 planuje posłać dzieci ponad połowa ankietowanych rodziców. Według danych zebranych w naszym badaniu szczególnym powodzeniem będą cieszyć się zajęcia wyrównawcze z języków obcych.

Wydatki na edukację dziecka to nie jedyny wątek, o który zapytaliśmy ankietowanych rodziców. Respondenci wypowiedzieli się również na temat wyzwań stojących przed współczesną szkołą oraz ocenili placówki swoich dzieci pod kątem rozwijania umiejętności cyfrowych i indywidualnych zdolności uczniów. Jak się okazało, rodzice polskiej szkole mają do zarzucenia przede wszystkim opieranie się na przestarzałej podstawie programowej (34 proc.) i archaicznych formach nauczania z dominacją nauki na pamięć (30 proc.). Opiekunowie uważają też, że można byłoby zrobić więcej w kwestii rozwijania umiejętności cyfrowych i indywidualnych predyspozycji dzieci.

A czy dorośli dbają o rozwój swoich kwalifikacji? Sprawdziliśmy to w rozdziale trzecim naszego raportu. Jak wskazują wyniki, w najbliższych miesiącach 33 proc. Polaków zamierza się dokształcać lub zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Wśród nich najliczniejszą grupą są respondenci z wyższym wykształceniem. Ankietowanych, którzy planują się dokształcanie zapytaliśmy również o to, czy skorzystają z działań płatnych i w jaki sposób zamierzają je sfinansować.

Na sam koniec podjęliśmy temat jesiennych wyzwań finansowych dla portfeli Polaków, również tych niezwiązanych z edukacją. Co nie nastraja optymistycznie, dla większości z nas największym wyzwaniem dla budżetu będą bieżące rachunki i opłaty. Tak odpowiedziała ponad połowa ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się codzienne wydatki np. na zakupy spożywcze i środki czystości oraz remont domu lub mieszkania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełną wersją naszego raportu.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1004.