Ilu Polaków ma rozdzielność majątkową?

Ilu Polaków ma rozdzielność majątkową?

W naszym najnowszym raporcie „Związek a finanse”, który powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Portfel w związku”, zbadaliśmy finansowe zachowania Polaków w związku małżeńskim i niesformalizowanym. Na pierwszy rzut wzięliśmy temat rozdzielności majątkowej po ślubie. Ile par się na to decyduje? Piszemy poniżej.

Ślub to czas wielu zmian dla każdej pary m.in. tych, które dotyczą posiadanych aktywów. Zgodnie z prawem, zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z ustanowieniem wspólności majątkowej obejmującej przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Niektóre pary jednak decydują się na rozdzielność majątkową. Według naszego specjalnego raportu „Związek a finanse” to rozwiązanie wybiera 10 proc. osób w związku małżeńskim.

Kogo jest najwięcej w tej grupie? Jak się okazuje młodych w wieku 18-29 lat i ankietowanych z dużych miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców. Według zebranych danych rozdzielność majątkową najczęściej miały osoby z zarobkami między 5000 a 5999 zł netto oraz od 6000 do 7499 zł na rękę. Może to świadczyć np. o zmianach społecznych i większej niezależności młodych ludzi, którzy wolą samodzielnie zarządzać swoim majątkiem.

Kto rzadko wybiera rozdzielność majątkową? 

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku „Związek a finanse”, na rozdzielność majątkową najrzadziej decydowali się seniorzy. Pod względem zarobków wspólny majątek najczęściej wybierają zarabiający do 1999 zł netto i między 3000 a 3999 zł na rękę. Na rozdzielność rzadko decydowali się także ankietowani w związku małżeńskim z najwyższymi dochodami, od 7500 zł na rękę w górę. 

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Próba n = 1001.