Odłożone pieniądze Polaków najczęściej sięgają wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia

Odłożone pieniądze Polaków najczęściej sięgają wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia

Jak wskazuje nasze najnowsze badanie Santander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”, już 55 proc. z nas regularnie odkłada pewne kwoty. U większości z nas suma odłożonych pieniędzy nie przekracza jednak jednego miesięcznego wynagrodzenia. Jak to wygląda u reszty ankietowanych z tej grupy? Jakie są źródła odkładanych pieniędzy? Dowiecie się tego z artykułu poniżej.

Ponad połowa z nas regularnie odkłada pieniądze. Najwięcej osób z tej grupy zyskało w ten sposób poduszkę finansową w wysokości jednego wynagrodzenia (29 proc.) - wskazuje nasze najnowsze badanie „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”. Są to głównie mężczyźni oraz osoby od 70 roku życia w górę. W następnej kolejności 27 proc. może się pochwalić poduszką finansową w wysokości powyżej pięciu miesięcznych wynagrodzeń. Prym wiodą tu 40-49 latkowie oraz osoby z dochodem od 7000 zł netto w górę. Ponadto 17 proc. z grupy odkładających zyskało w ten sposób kwoty w przedziale od 2 do 3 miesięcznych wynagrodzeń, a 10 proc. w wysokości od 4 do 5 pensji.

Odkładanie wygląda lepiej niż wcześniej

W tegorocznym badaniu odsetek Polaków regularnie odkładających pieniądze jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku naszego zeszłorocznego raportu „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”. Wtedy wyniósł on jedynie 38 proc. Ponadto w zestawieniu z badaniem z 2023 r., obecnie wzrósł odsetek osób, które posiadają odłożone pieniądze w wysokości jednego wynagrodzenia (z 11 do 29 proc.). 

Nie wykorzystujemy potencjału inwestycji

W najnowszym badaniu postanowiliśmy również zapytać ankietowanych regularnie odkładających pewne kwoty o źródło tych pieniędzy. 91 proc. respondentów z tej grupy wskazało, że pochodzą one z bieżących przychodów. Na drugim miejscu znalazły się odsetki z lokat lub inwestycji (14 proc.). Podium zamyka gotówka z wynajmu np. mieszkania lub garażu oraz ze sprzedaży niepotrzebnych rzeczy (w obu przypadkach po 9 proc. wskazań). Ponadto 8 proc. ankietowanych z grupy regularnie odkładających pieniądze wybrało odpowiedź „programy socjalne”, a 6 proc. „wsparcie rodziców bądź dziadków”.

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-20 stycznia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.