Niemal 80 proc. Polaków nie oszczędza samodzielnie na emeryturę

Niemal 80 proc. Polaków nie oszczędza samodzielnie na emeryturę

 

Z naszego badania „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” wynika, że jedynie co piąty Polak odkłada dodatkowe środki na jesień życia i nie ogranicza się do składek odprowadzanych do ZUS. W jaki sposób oszczędzamy na emeryturę najczęściej? Kto dokładnie zbiera pieniądze na starsze lata, a kto nie? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Obecnie większość z nas nie odkłada na emeryturę poza obowiązkowymi składkami. Potwierdziło to aż 79 proc. Polaków w badaniu przeprowadzonym na nasze zlecenie przez IBRiS. To niewielka zmiana względem  2021 roku - wtedy 76 proc. ankietowanych na potrzeby raportu Santander Consumer Banku „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?” przyznało, że nie odkłada dodatkowych środków na jesień życia i ogranicza się do składek odprowadzanych do ZUS.

Kto myśli o dodatkowych środkach na jesień życia? 

Wśród badanych, którzy obecnie nie oszczędzają na emeryturę poza obowiązującymi składkami, znalazło się najwięcej kobiet (82 proc.) i mieszkańców średnich miast do 250 tys. osób (92 proc.). W tej grupie przeważali również respondenci z wykształceniem podstawowym (96 proc.) oraz zarabiający poniżej 4 000 złotych netto. 

Z kolei wśród 21 proc. Polaków, którzy dodatkowo odkładają na jesień życia, znalazło się najwięcej mężczyzn (25 proc.) oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek do 50 tys. osób (kolejno 26 i 27 proc.). Wśród oszczędzających na ten cel przeważali również badani z dyplomem uczelni wyższej (36 proc.) oraz zarabiający od 7 000 zł netto w górę. 

Co ciekawe, patrząc na wiek ankietowanych, w grupie oszczędzających na emeryturę znaleźli się przede wszystkim 30-latkowie. Aż 45 proc. z nich odpowiedziało, że zbiera dodatkowe pieniądze na jesień życia. Jest to zmiana w porównaniu z badaniem z 2021 roku, gdzie samodzielnie na ten cel odkładało 26 proc. Polaków z tej grupy wiekowej. Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby między 18 a 29 rokiem życia. Jedynie 19 proc. ankietowanych w tym wieku odpowiedziało, że oszczędza na emeryturę poza obowiązującymi składkami. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. 

Na emeryturę najczęściej odkładamy w PPK 

Jak zbieramy dodatkowe pieniądze na jesień życia? Nasze badanie pokazuje, że najczęściej korzystamy w tym celu z Pracowniczych Planów Kapitałowych (38 proc.).  Często również przeznaczamy na ten cel środki uzyskane z wynajmu nieruchomości takich jak mieszkanie, dom czy garaż (26 proc.). Część z nas oszczędza poprzez IKE (15 proc.) lub IKZE (11 proc.). Inni z kolei trzymają pieniądze na emeryturę na koncie bieżącym w banku (13 proc.), a niektórzy na rachunku oszczędnościowym lub lokacie (12 proc.). Rzadziej kupujemy w tym celu złoto (10 proc.) lub obligacje (9 proc.). Najmniej respondentów przyznało, że z myślą o jesieni życia inwestuje bezpośrednio w akcje spółek giełdowych lub jednostki uczestnictwa TFI (po 4 proc. wskazań). 

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.