Na edukację dziecka wydajemy dużo pieniędzy

Na edukację dziecka wydajemy dużo pieniędzy

Mimo dostępu do darmowej nauki, edukacja dziecka kosztuje i to niemało. Według danych zebranych przez nasz bank na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: szkoła 2.0 egzamin z powrotu”, co trzeci Polak wydaje na nią od 301 do 500 zł miesięcznie i to tylko na jedno dziecko (33,8 proc.). Najbardziej kosztowne są zajęcia pozalekcyjne.

Co szósty z nas na edukację swojego dziecka przeznacza nawet więcej – od 501 do 800 zł (16 proc.). Raczej niewielu może powiedzieć, że nie ponosi w związku z tym żadnych wydatków. W przeprowadzonym przez nas badaniu, tylko niespełna 4 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na ten cel miesięcznie z budżetu rodziny znika nie więcej niż 100 zł na jedno dziecko. Badanie wykazało również, że duże wydatki związane z edukacją dziecka ponosi większość rodziców, bez względu na poziom wykształcenia czy zarobki.

Wśród tych, którzy wydają najwięcej na miesięczną edukacją dziecka, przodują ci organizujący swoim pociechom płatne zajęcia pozalekcyjne. Prawie 50 proc. Polaków wydaje na nie miesięcznie od 101 do 300 zł, a ponad 20 proc. między 301 a 500 zł.

Według zebranych przez nas danych, największą popularnością cieszą się aktywności sportowe. Bierze w nich udział blisko 43 proc. dzieci. Na kolejnych miejscach znajdują się języki obce. Co czwarty rodzic posyła swoje dziecko na prywatne lekcje angielskiego (26,9 proc.), a co szósty na inny język (16,2 proc.). Co siódmy organizuje swojemu dziecku korepetycje z przedmiotów, które znajdują się w programie szkoły (13,5 proc.). W modzie jest też rozwijanie artystycznych zdolności dziecka. Na zajęcia plastyczne lub muzyczne swoje pociechy posyła kolejno 15,1 proc. i 14,4 proc. ankietowanych.