Już co trzeci Polak chciałby zrobić zakupy w metaverse

Już co trzeci Polak chciałby zrobić zakupy w metaverse

Według naszego najnowszego badania już 31 proc. Polaków, którzy kupują w sieci słyszało o możliwości robienia zakupów w wirtualnym świecie tzw. metaverse. To aż o 13 punktów procentowych więcej niż w zeszłym roku. Zbadaliśmy również jak badani pod-chodzą do tematu personalizacji i ekologii na zakupach w kanale online. Jesteście ciekawi wyników? Jeśli tak, zapraszamy do czytania dalej.

Jak wskazuje nasz najnowszy raport „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” o możliwości robienia zakupów w metaverse słyszał już co trzeci Polak kupujący w internecie (31 proc.). To spora zmiana od zeszłego roku, gdy odsetek ten wyniósł 18 proc. według badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. Wśród osób, które aktualnie wykazują się znajomością tego zjawiska dominują mężczyźni oraz respondenci z dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców.

To jednak jeszcze nie wszystko...

W badaniu „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” ankietowanych zapytaliśmy również o to, czy byliby skłonni skorzystać z zakupów w metaverse. Odpowiedzi „tak” udzielił co trzeci badany (33 proc.). Wśród nich znalazło się najwięcej 40-latków i dorosłych przed 30 rokiem życia oraz zarabiających od 7000 zł netto w górę. Jednak 42 proc. osób z ogółu respondentów stwierdziło, że nie są zainteresowani takim sposobem robienia zakupów.

Personalizacja ważna dla 37 proc. Polaków kupujących online

W najnowszym raporcie zbadaliśmy również podejście Polaków, którzy kupują w internecie do kwestii personalizacji i ekologii. Ankietowani poproszeni o ocenę, jak ważna jest dla nich personalizacja na zakupach w kanale online, w skali od 1 – nieistotna do 5 – bardzo istotna,  najczęściej wskazywali 3 (37 proc.). W następnej kolejności przyznawali tej kwestii 4 (23 proc.) i 5 (14 proc.). Ocenę 5 wybierali najczęściej 30-latkowie i mężczyźni. Dla 11 proc. z ogółu ankietowanych personalizacja okazała się nieistotna. W tej grupie przeważały osoby po 50 i 60 roku życia.

Brak ekologicznego podejścia może mieć swoje konsekwencje

Poprosiliśmy ankietowanych również o ocenienie istotności podejścia marki do tematu ekologii w takiej samej skali. Już 7 proc. przyznało tej kwestii 5, co oznaczało, że nie kupiliby produktów od marki, która nie wspiera „zielonego” stylu życia. Blisko tego zdania było też 25 proc. respondentów, którzy ocenili ten wątek na 4. Co ciekawe, w tej grupie znalazło się najwięcej 40-latków i osób z wyższym wykształceniem. Z kolei 12 proc. z ogółu respondentów oceniło kwestię ekologiczności na 1 i stwierdziło, że nie miałoby problemu z zakupami produktów od marki, która nie wspiera takiego stylu życia. W tej grupie przeważali 50-59 latkowie i zarabiający najmniej do 1999 zł netto. 

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na przełomie września i października 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków kupujących w internecie. Próba n = 1000.