Czy Polacy chcą się dokształcać?

Czy Polacy chcą się dokształcać?

 

Jesteśmy najbardziej zainteresowani kursami związanymi z obecnie wykonywaną pracą lub językami obcymi. Programowanie zostaje w tyle.

W związku z najnowszym raportem „Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji”, postanowiliśmy zapytać Polaków w jakiej dziedzinie chcieliby się dokształcić teraz lub w przyszłości. Jak wynika z naszego badania, co piąty byłby zainteresowany kursami związanymi z obecnie wykonywaną pracą, a co czwarty nauką języków obcych. Zaskoczyć może jednak fakt, że niewiele osób ma zamiar uczyć się programowania, często wspominanego jako kompetencja przyszłości. 

19 proc. ankietowanych w naszym badaniu stwierdziło, że - gdyby zamierzało się dokształcać teraz lub za jakiś czas - wybrałoby szkolenie związane z pracą, którą obecnie wykonują. W tej grupie znalazło się najwięcej mężczyzn i osób, które zarabiają od 4 000 zł netto w górę. Popularnością wśród badanych cieszyły się również kursy językowe, chociaż niekwestionowanym zwycięzcą pozostaje język angielski. Chęć jego nauki wskazało 16 proc. ankietowanych w porównaniu do 12 proc. pozostałych. Kursem angielskiego najczęściej zainteresowani są najmłodsi w wieku 18-29 lat, ale – co ciekawe – zamierza się go uczyć również co ósmy respondent powyżej 60 roku życia. Jego znajomością są również zainteresowane raczej osoby z wykształceniem średnim lub wyższym niż podstawowym czy zawodowym.

Zaskakuje jednak mała liczba deklaracji dotyczących nauki programowania. Chęć podjęcia takiego kursy wyraziło jedynie 6 proc. badanych. Podobne, niskie zainteresowanie ankietowani wyrażali także szkoleniami kompetencji miękkich np. zarządzania sobą w czasie czy skutecznej komunikacji (5 proc.). 

Więcej, bo 12 proc. badanych stwierdziło, że byłoby zainteresowanych kursem pogłębiającym wiedzę, którą mogliby wykorzystać w przyszłej pracy. W tej grupie najwięcej było 18-29 latków i 30-39 latków, czyli osób, które często jeszcze szukają swojej właściwej drogi zawodowej, a także – co może zaskoczyć – najlepiej zarabiających od 7 000 zł netto w górę. 

W razie potrzeby Polacy najchętniej sfinansowaliby dokształcanie kartą kredytową 

Zapytani o to jakim produktem bankowym byliby najbardziej zainteresowani w kontekście sfinansowania swojego dokształcania się, ankietowani najczęściej wskazywali kartę kredytową (14 proc.). Inne produkty takie jak kredyt ratalny czy gotówkowy nie były daleko w tyle (w obu przypadkach po 13 proc.). Zapewne jest to spowodowane faktem, że coraz więcej osób decyduje się korzystać z takich rozwiązań, dostosowując je do swoich możliwości i nie naruszając domowego budżetu. 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.