Co piąty z nas przeznaczy na Wielkanoc pomiędzy 401 a 500 zł

Co piąty z nas przeznaczy na Wielkanoc pomiędzy 401 a 500 zł

Jak wskazuje nasze badanie przeprowadzone na potrzeby raportu ,,Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2022”, tegoroczne święta wielkanocne będą raczej skromne. Co piąty Polak planuje przeznaczyć na przygotowania między 401 a 500 zł (19 proc.). Do tego aż 18 proc. ma nadzieję zmieścić się w kwocie od 201 do 300 zł, a 12 proc. nawet od 101 do 200 zł. Najbardziej oszczędni będą seniorzy i zarabiający do 2 tys. zł netto.

Według wyników naszego badania, na przygotowania do Świąt Wielkanocnych większość z nas wyda w tym roku między 401 a 500 zł (19 proc.). W tej grupie jest najwięcej 30- i 40-latków. Da się zaobserwować, że Polacy znacznie ograniczają wielkanocne wydatki, na co wpływ zapewne ma obecna i prognozowana inflacja. Aż 18 proc. ma nadzieję zmieścić się w kwocie od 201 do 300 zł, a 12 proc. nawet od 101 do 200 zł. Na małe koszty liczą zwłaszcza seniorzy powyżej 60-tego roku życia i respondenci z dochodami do 2 tys. zł netto. Co ciekawe, jak obrazuje badanie, chęć do minimalizowania wielkanocnych wydatków w równym stopniu dotyczy kobiet i mężczyzn.

Mimo że tradycyjnie najbardziej oszczędzać chcą osoby starsze i otrzymujące najniższe wypłaty, chęć choćby drobnego zminimalizowania wydatków związanych z Wielkanocą widać u większości ankietowanych, niezależnie od płci, wieku czy otrzymywanych dochodów. Wyłamują się jedynie najlepiej zarabiający z pensją wielkości od 7 tys. zł netto w górę. Co trzeci z nich planuje wydać na przygotowania między 801 a 1000 zł.

Co się dzieje z jedzeniem po świętach? 

W związku z tym, że większość wielkanocnych wydatków stanowi żywność – która często nie zostaje spożyta w całości – postanowiliśmy zapytać Polaków również o to co zazwyczaj robią z nadmiarowym, świątecznym jedzeniem. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych 5 proc. wyrzuca je do śmieci. Do tego przyznają się głównie najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat. Częściej zdarza się to mężczyznom niż kobietom. 

Jedzenie częściej zalega jednak w zamrażarkach (31 proc. wskazań) lub trafia do rodziny czy znajomych (17 proc.). Ponadto 8 proc. przygotowuje na bazie świątecznych smakołyków nowe dania, a 3 proc. przekazuje niespożytą żywność potrzebującym.

Niechęć do marnowania żywności jest najsilniejsza u starszego pokolenia. Wśród osób powyżej 60-tego roku życia, żadna nie zadeklarowała, że jedzenie trafia do śmietnika lub do kompostownika. Według deklaracji seniorzy najczęściej albo starają się zjeść wszystko w czasie świąt, albo korzystają z zamrażarki.