72 proc. Polaków nie planuje w najbliższych miesiącach dokształcać się i zdobywać nowych kompetencji zawodowych

72 proc. Polaków nie planuje w najbliższych miesiącach dokształcać się i zdobywać nowych kompetencji zawodowych

W związku z powrotem dzieci do szkoły, w naszym najnowszym badaniu „Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji”, zdecydowaliśmy przyjrzeć się temu jak wygląda edukacja wśród osób dorosłych. Dane te nie napawają jednak optymizmem. Aż 72 proc. Polaków nie zamierza w najbliższych miesiącach się dokształcać ani zdobywać nowych kompetencji zawodowych. 

Badanie nie wykazało w tej grupie korelacji ze względu na płeć, natomiast zaobserwowano, że im wyższy wiek respondenta, tym bardziej spada chęć do nabywania nowych umiejętności. Zaskakuje jednak fakt, że wśród osób, które nie chcą w najbliższym czasie uczyć się nowych rzeczy jest aż 56 proc. 30-latków. Co ciekawe, chęć do dokształcania się niekoniecznie zależy od stanu portfela. Brak planów związanych z samorozwojem w najbliższych miesiącach dotyczy również ponad połowy ankietowanych zarabiających od 7 000 zł netto w górę.

W grupie, która w najbliższych miesiącach planuje się dokształcać (26 proc.) dominują najmłodsi przed 30 rokiem życia. Częściej są to też osoby z wykształceniem wyższym. Brakuje jednak tych z najmniejszymi dochodami – z takim zamiarem nosi się jedynie 10 proc. zarabiających do 1 999 zł netto i 15 proc. z dochodem od 2 000 do 2 999 zł na rękę.

Wydawać by się mogło, że na brak planów związanych z dokształcaniem się w najbliższych miesiącach musi mieć wpływ rosnąca inflacja. Jak pokazuje badanie – niekoniecznie jest to jednak prawda. Tylko co dziesiąty ankietowany wskazał, że wzrost cen powoduje, że w tym momencie nie ma na ten cel środków (10 proc.). Z kolei blisko 15 proc. stwierdziło, że inflacja jest powodem, dla którego zamierzają zdobyć nowe umiejętności i uzyskać awans lub znaleźć lepiej płatną pracę. Znowu nieomal 12 proc. twierdzi, że już wcześniej odłożyła pieniądze na kursy, szkolenia i inne formy nauki.

Pracownicy chętnie sięgają po pomoc pracodawcy

Jak wynika z danych zebranych w badaniu, już 27 proc. osób z grupy planującej zdobywanie nowych kompetencji zawodowych chce w tym celu skorzystać z wsparcia pracodawcy. Jest to bardzo dobra wiadomość, świadcząca o tym, że na polskim rynku jest wiele firm, które są gotowe zainwestować w rozwój pracownika. Badani planujący dokształcanie się wskazywali również, że sięgną w tym celu po własne oszczędności (24 proc.). Większość z tej grupy respondentów opłaci takie plany jednak z bieżących przychodów (52 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.