60 proc. seniorów dba o swoje bezpieczeństwo i nie podaje wrażliwych danych przez telefon

60 proc. seniorów dba o swoje bezpieczeństwo i nie podaje wrażliwych danych przez telefon

 

Zachowanie bezpieczeństwa online to podstawa. Szczególnie dotyczy to seniorów, którzy ze względu na wiek i nierzadko brak szczegółowej wiedzy na temat technologii, padają ofiarą cyberprzestępców. Jednak jak wynika z naszego badania, wśród osób po 60 roku życia rośnie świadomość na temat zagrożeń i już 6 na 10 seniorów nie dzieli się danymi wrażliwymi przez telefon z osobami, które mogą podszywać się pod przedstawicieli instytucji. A ponad połowa nie udostępnia danych do logowania osobom postronnym. 

Z bankowości online korzystają już wszyscy – zarówno młodzi, jak i starsi. Dzięki niej w wygodny sposób możemy kontaktować się z bankiem, sprawdzać swoje finanse, a także wygodnie płacić. Niestety, wraz z rozwojem technologii, rozwinęły się także nowe cyberniebezpieczeństwa. Banki posiadają zabezpieczenia, które chronią finanse klientów, jednak o swoje bezpieczeństwo musimy również zadbać sami. Cyberprzestępcy często stosują socjotechniki, które wykorzystują szczególnie na grupie seniorów. W związku z wiekiem, grupa ta może być mniej zaznajomiona z technologią, a co za tym idzie, bardziej narażona na cyberoszustwa. Jednak jak wynika z naszego badania, osoby po 60 roku życia zdają sobie sprawę z istoty bezpieczeństwa i w kontekście bankowości jest to ważne dla 90 proc. seniorów w Polsce. 

Bankowość elektroniczna jest bezpiecznym sposobem zarządzania swoimi finansami. Jednak zawsze należy zachować ostrożność w sieci. Szczególnie dotyczy to starszych użytkowników internetu, którzy nie zawsze wiedzą o zagrożeniach online, takich jak phishing, malware czy innych rodzajach oszustw. Z naszego badania wynika, że wielu seniorów wie jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo i też coraz więcej z nich wprowadza w życie pewne praktyki, które zapewnią im ochronę w sieci. Już 58 proc. z nich nie udostępnia danych do logowania osobom postronnym, a trzy piąte ankietowanych zadeklarowało, że nie dzieli się danymi wrażliwymi przez telefon z osobami, które mogą podszywać się pod przedstawicieli instytucji. Z kolei niewiele ponad 40 proc. wskazuje, że nie klika w linki nieznanego pochodzenia. Niestety nadal mamy w Polsce dużą grupę seniorów, którzy nie stosują dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego też edukacja na ten temat jest niezwykle ważna. 

Seniorze – zadbaj o swoje bezpieczeństwo 

Wśród osób powyżej 60 roku życia rośnie świadomość na temat bezpieczeństwa online. Jest to efekt prowadzonych akcji edukacyjnych, ale także wsparcia międzypokoleniowego i uczenia przez młodszych członków rodziny czy bliskich dobrych praktyk. Mimo podjętych działań, nadal niestety część osób potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w życie ochrony w sieci. Nasze badanie wskazuje, że tylko 17 proc. seniorów stosuje trudne do odgadnięcia hasła i regularnie je zmienia. Podobny odsetek (18 proc.) posiada dodatkowe zabezpieczenia jak dwuetapowa weryfikacja czy programy antywirusowe. Z kolei jedna piąta deklaruje, że sprawdza zgodność danych przed zatwierdzeniem transakcji. 

Zawsze należy pamiętać o regularnych aktualizacjach oprogramowania, silnych hasłach nie tylko do bankowości elektronicznej, ale także sieci domowego internetu. Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania i zawsze weryfikujmy tożsamość tego, kto do nas dzwoni czy pisze. Cyberprzestępcy często próbują grać na emocjach, więc koniecznym jest zachowanie spokoju i dokładne sprawdzenie otrzymywanych wiadomości i nie klikanie w podejrzane maile czy linki.

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 25 marca-9 kwietnia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa Polaków 60+. Próba n = 1000.