57 proc. Polaków w związku ma wspólny budżet i pokrywa z niego wszystkie wydatki

57 proc. Polaków w związku ma wspólny budżet i pokrywa z niego wszystkie wydatki

W naszym najnowszym badaniu „Związek a finanse” postanowiliśmy sprawdzić, jaki model podziału wydatków wybierają Polacy w związkach. Okazało się, że aż 57 proc. respondentów ma wspólny budżet i pokrywa z niego wszystkie koszty życia codziennego. Podobny odsetek, bo 59 proc. ankietowanych nie liczy tego, ile wydaje każde z partnerów. Jakie jeszcze zasady zarządzania pieniędzmi dominują w parach? Opisujemy poniżej. 

Dialog na temat finansów może odgrywać istotną rolę w utrzymaniu zdrowego związku. To doskonała okazja do wypracowania wspólnych zasad dysponowania budżetem, co stanowi znaczący element codziennego życia razem. Dlatego też w ramach kampanii edukacyjnej o zarządzaniu pieniędzmi w parach, postanowiliśmy zapytać się Polaków, jaki model podziału wydatków wybierają. Z raportu „Związek a finanse” wynika, że 57 proc. respondentów w parach prowadzi wspólny budżet z partnerem lub partnerką i pokrywa z niego wszystkie koszty. W tej grupie jest znacznie więcej małżeństw (65 proc.) niż osób w kohabitacie (25 proc.).

Kwestia wydatków wspólnych i osobistych w związkach

W ramach badania dowiedzieliśmy się również, że 30 proc. respondentów dzieli się wydatkami wspólnymi z partnerem lub partnerką, a za osobiste płaci oddzielnie. Taka odpowiedź była bardziej popularna wśród osób w relacjach partnerskich. Warto także zaznaczyć, że deklarowali tak najczęściej młodzi ludzie w wieku 18-29 lat, mieszkający w dużych miastach oraz ci zarabiający od 5000 do 5999 zł na rękę lub 7500 zł i więcej.

W tym miejscu warto podkreślić, że tylko 8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że jeden z partnerów pokrywa całość wydatków wspólnych, a już prywatne każdy reguluje z osobna. Jeszcze mniej, bo 2 proc. respondentów jest w związku, w którym to tylko jedna osoba płaci za wszystkie koszty życia codziennego. 

Według jakich zasad pary regulują finanse?

W naszym najnowszym badaniu „Związek a finanse” sprawdziliśmy również, w jaki sposób pary ustalają kwestie finansowe. Aż 59 proc. ankietowanych w związkach odpowiedziało, że nie wie, ile wydaje każde z partnerów na wydatki wspólne. W tej grupie znaczącą przewagę wykazują osoby po ślubie (65 proc.) w porównaniu z tymi w kohabitacie (35 proc.). To nie jest niespodzianką, gdyż małżonkowie częściej wybierają wspólność majątkową i nie potrzebują dodatkowych zasad zarządzania pieniędzmi.

Z kolei co czwarty respondent przyznał, że wydatkami z partnerem lub partnerką dzieli się po połowie (23 proc.). Są to głównie osoby osiągające dochody na poziomie od 6000 do 7499 zł na rękę. Natomiast 15 proc. ankietowanych odpowiedziało, że lepiej zarabiający dokłada do budżetu domowego więcej, a ten gorzej po prostu mniej. 

Czy nasze zarobki są porównywalne z dochodami naszego partnera lub partnerki?

Różnice w poziomie dochodów mogą wpływać na zasady zarządzania finansami w związku. Co istotne, 37 proc. badanych odpowiedziało, że to ich partner lub partnerka zarabia więcej. Tak deklarowały aż trzykrotnie częściej kobiety niż mężczyźni. Natomiast co czwarty ankietowany osiąga podobny poziom dochodów co ich partner lub partnerka (24 proc.).

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Próba n = 1001.