56 proc. Polaków w związkach regularnie i otwarcie rozmawia o pieniądzach ze swoim partnerem

56 proc. Polaków w związkach regularnie i otwarcie rozmawia o pieniądzach ze swoim partnerem

W naszym najnowszym badaniu „Związek a finanse” postanowiliśmy przyjrzeć się podejściu Polaków do finansów w związku. Jak się okazuje, większość z nas jest raczej otwarta na te tematy. Już 56 proc. ankietowanych w parach prowadzących wspólne gospodarstwo domowe rozmawia otwarcie o pieniądzach ze swoim partnerem lub partnerką. Kto wykazuje taką otwartość, a kto wręcz przeciwnie? Opisujemy poniżej.

Relacja z drugą osobą to nie tylko romantyczne chwile, ale również trudne rozmowy np. o finansach. W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej o zarządzaniu pieniędzmi w parach, postanowiliśmy sprawdzić, czy dla Polaków jest to dużym problemem. Jak pokazuje nasz najnowszy raport „Związek a finanse” niekoniecznie. Już 56 proc. osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z drugą połówką stwierdza, że regularnie i otwarcie rozmawia o pieniądzach ze swoim partnerem lub partnerką. W tej grupie lekką przewagę wykazują małżeństwa - 58 proc. w porównaniu z osobami w kohabitacie (50 proc.). Tę odpowiedź wskazało również najwięcej 30-latków i ankietowanych z wykształceniem wyższym.

Kto rozmawia o wydatkach okazjonalnie?

Nieregularnie, czyli wtedy, gdy czeka ich perspektywa wydania więcej pieniędzy, rozmawia ze swoim partnerem lub partnerką 28 proc. Polaków w związku formalnym lub nieformalnym, mieszkających razem. Wśród nich znalazło się nieco więcej kobiet niż mężczyzn. Tę odpowiedź często wybierali też 70-latkowie i mieszkańcy metropolii jak Warszawa czy Kraków.

Dla niektórych finanse to trudny temat

Jak wynika z badania „Związek a finanse” 9 proc. ogółu ankietowanych stwierdziło, że nie porusza ze swoją drugą połówką tego tematu, ponieważ nie czuje takiej potrzeby. Z kolei 5 proc. respondentów przyznało, że jest to niekomfortowy i trudny wątek w ich związku, więc unikają rozmów o pieniądzach z partnerem lub partnerką.

Długość związku może być istotna w rozmowie o finansach

Na otwartość na rozmowę z partnerem lub partnerką o finansach większości ankietowanych w badaniu „Związek a finanse” może mieć wpływ staż związku, który wiążę się z tym, że partnerzy mają do siebie większe zaufanie i bardziej się znają. Jak wynika z zebranych przez nas danych, aż 74 proc. ogółu respondentów jest w związku z partnerem lub partnerką powyżej 8 lat. W badaniu wzięło także udział 13 proc. ankietowanych, którzy są razem powyżej 4 lat, jednak nie więcej niż 8. Z kolei 9 proc. badanych zadeklarowało, że jest z obecnym partnerem lub partnerką życiowym ponad 2 lata, ale nie dłużej niż 4.

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Próba n = 1001.