Zadbajmy o Bezpieczne Finanse!

Zadbajmy o Bezpieczne Finanse!

 

Zdarzenia losowe mają to do siebie, że nie sposób ich przewidzieć. Ale zawsze można się na nie przygotować, przynajmniej w sensie finansowym. W nagłych sytuacjach, które wymagają sporych, nieplanowanych wydatków lub drastycznie ograniczają dochody niezwykle przydatne będzie solidne ubezpieczenie. Najlepiej takie, które obejmuje kilka najbardziej typowych zdarzeń.

Są osoby, które nie decydują się na wykupienie żadnego ubezpieczenia, ponieważ stwierdziły, że przed wszystkim i tak się nie uchronią. Cóż, na wszystko nie sposób się przygotować, ale jeśli można drastycznie ograniczyć ryzyko, to trzeba to zrobić. Zwłaszcza że na rynku są już dostępne „produkty wielofunkcyjne”, które stanowią uniwersalne zabezpieczenie przed najbardziej powszechnymi zagrożeniami. Dobrym przykładem są Bezpieczne Finanse – ubezpieczenie dostępne w Santander Consumer Banku.

Można samodzielnie skonfigurować odpowiednie dla siebie ubezpieczenie, wybierając: dowolny zakres, spośród wymienionych poniżej ryzyk, dowolny okres (od 1 roku do 10 lat) oraz wysokość sumy ubezpieczenia, od których zależy wypłata świadczeń.

Zmiana sytuacji życiowej

Ubezpieczenie obejmuje świadczenie pieniężne na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby współmałżonka/partnera (w wieku do 80 lat), lub dziecka (w wieku do 21 lat). W pierwszym przypadku ubezpieczyciel wypłaca od 10 000 zł do 100 000 zł. Choroba skutkuje natomiast wypłatą w wysokości 1 000 - 10 000 zł.

Oprócz tego ubezpieczony jest objęty ochroną w przypadku czasowej niezdolności do pracy. Świadczenie w wysokość od 200 zł do 3 000 zł wypłacane jest za każde 30 dni niezdolności do pracy, maksymalnie do 12 miesięcy.

Trzeba przyznać, że tego rodzaju zdarzenia mają zwykle poważne konsekwencje finansowe i każda większa kwota jest w takim momencie bezcenna.

Utrata pracy lub niezdolność do pracy

Ubezpieczony otrzymuje świadczenie pieniężne za każde 30 dni posiadania statusu osoby bezrobotnej lub niezdolności do pracy. W sumie może otrzymać 12 takich świadczeń, każde w wysokości od 200 zł do 3 000 zł. I wcale nie trzeba wybierać najdroższej opcji. Trzeba pamiętać, że w sytuacji braku pracy każdy regularny przypływ gotówki jest na wagę złota.

Hospitalizacja

Za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczony otrzymuje od 50 zł do 500 zł. Ubezpieczenie pokrywa maksymalnie 14 dni hospitalizacji, więc daje finansowy oddech przy większości mniej poważnych zdarzeń. To także wymierne wsparcie w pierwszej fazie leczenia poważniejszych chorób.

Zawsze Bezpieczne Finanse

Ubezpieczenie Bezpieczne Finanse posiada niezwykle istotny walor kompleksowości, ponieważ znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których najczęściej pojawiają się spore problemy finansowe. Śmierć lub choroba bliskiej osoby, utrata pracy czy pobyt w szpitalu to zdarzenia, które potrafią boleśnie obciążyć domowy budżet. Warto więc zadbać, aby nasze finanse były bardziej odporne na sytuacje kryzysowe.