Obecnie ponad połowa z nas próbuje polepszyć swoją sytuację finansową

Obecnie ponad połowa z nas próbuje polepszyć swoją sytuację finansową

Rosnące koszty utrzymania sprawiają, że coraz częściej działamy na rzecz poprawy naszych domowych budżetów. Zadeklarowało tak 56 proc. ankietowanych w naszym badaniu „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”.  Jakie działania konkretnie podejmujemy? Czy dotyczą one też sfery zawodowej? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Nasze najnowsze badanie poświęcone oszczędzaniu wykazało, że w związku z rosnącymi kosztami życia ponad połowa Polaków na różne sposoby próbuje poprawić stan swoich finansów. W tej grupie jest najwięcej ankietowanych przed 40-stką (kolejno 81 i 83 proc. wśród 18-29 latków i 30-39 latków). Poprawą finansów domowych zajmują się również mieszkańcy wsi i metropolii oraz – co może zaskoczyć – respondenci z największymi dochodami powyżej 7 000 zł netto w górę.

Na przeciwległym biegunie znalazło się 44 proc. respondentów, którzy obecnie w żaden sposób nie próbują wpłynąć na stan swojego portfela. Są to głównie emeryci (ok. 70 proc. wśród 70-latków), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców oraz ankietowani z dochodem od 3 000 do 3 999 zł netto miesięcznie. 

Co robimy, aby poprawić nasz budżet przy rosnących kosztach życia? 

Aż 65 proc. badanych przyznało, że rezygnuje z  niektórych wydatków, takich jak wyjazdy weekendowe czy wakacyjne. Popularnymi odpowiedziami były też redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej czy kupowanie produktów i usług na promocji (w obu przypadkach po 64 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się wydawanie pieniędzy tylko na najpotrzebniejsze rzeczy, w tym żywność, rachunki i leki (61 proc.). 

W dalszej kolejności ankietowani decydują się na ograniczenie wydatków na rozrywkę (59 proc.). Niewiele mniejszy odsetek respondentów (57 proc.) kupuje mniej ubrań, a 46 proc. nie poddaje się tzw. efektowi latte, rezygnując z kawy czy jedzenia na mieście. Co czwarty badany dba o swoje finanse dzięki temu, że ma więcej niż jedno źródło dochodu np. z dodatkowej pracy, wynajmu mieszkania, domu czy garażu (28 proc.). Mniejszy odsetek trzyma pieniądze na lokacie lub na oprocentowanym koncie oszczędnościowym (kolejno 8 i 6 proc. wskazań). Tylko 4 proc. respondentów przyznało, że inwestuje na giełdzie. 

Co jedenasty zmienił pracę w związku z rosnącymi kosztami życia 

Polacy przyznali w naszym badaniu, że w celu poprawy swojej sytuacji finansowej – poza ograniczaniem konsumpcji czy wykorzystywaniem w tym celu produktów bankowych – podejmują również różne działania zawodowe. Już co szósty ankietowany zdecydował się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (17 proc.). Z kolei 21 proc. respondentów zabiegało o podwyżkę, jednak jedynie 13 proc. z nich odniosło sukces na tym polu. Ponadto 9 proc. respondentów zdecydowało się zmienić dotychczasową pracę na lepiej płatną.

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.