Wiemy na co Polacy przeznaczą 1,5 proc. podatku w 2023 r.

Wiemy na co Polacy przeznaczą 1,5 proc. podatku w 2023 r.

 

Co czwarty ankietowany zadeklarował, że 1,5 proc. tegorocznego podatku dochodowego odda na walkę z chorobami – wynika z naszego najnowszego badania „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023”. Jakie inne cele wesprą Polacy? Odpowiedź poniżej. 

Na pierwszym miejscu - wśród ankietowanych zapytanych o to, na co w tym roku zamierzają przeznaczyć 1,5 proc. podatku od dochodu przy rozliczeniu rocznym PIT – znalazła się walka z chorobami np. fundacje specjalizujące się w pomocy chorym na raka (22 proc.). Tę odpowiedź częściej od mężczyzn wskazywały kobiety, co może świadczyć o tym, że bardziej od panów interesują się kwestiami zdrowotnymi. Często wskazywali ją również badani 40-49 latkowie, czyli osoby w wieku, w którym zaczynamy bardziej zdawać sobie sprawę z konsekwencji niezdrowego stylu życia. 

Drugie miejsce objęła pomoc niepełnosprawnym (21 proc.), na którą bardziej zwracali uwagę panowie. Była to popularna odpowiedź także wśród 50-59 latków oraz osób z metropolii, które na co dzień mogą obserwować zmagania ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnością. 

Podium zamknęło deklarowane wsparcie domów dziecka i ośrodków preadopcyjnych (14 proc.). Los dzieci najbardziej dotknął 18-29 latków, którym okres dzieciństwa z racji wieku pozostaje najbliższy. To jednak nie wszystkie inicjatywy wybierane przez ankietowanych. 

Polacy w tym roku wesprą również fundacje pomagające zwierzętom 

Wśród celów wskazywanych przez ankietowanych całkiem dużym zainteresowaniem cieszyła się też pomoc zwierzętom (8 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się  wsparcie inicjatyw politycznych (5 proc.), działalności artystycznej i kulturalnej czy seniorów (w obu przypadkach po 3 proc.). Małym zainteresowaniem cieszyły się inicjatywy na rzecz przyrody i ekologii (2 proc.) oraz pomoc najuboższym i bezdomnym (1 proc.). 

Nie wszyscy przekażą swoje 1,5 proc. 

Jak się okazało, nie każdy Polak zamierza wesprzeć jakąś organizację charytatywną. Zaskakująco duży odsetek (13 proc.) zadeklarował, że nie zamierza przeznaczać 1,5 proc. swojego podatku dochodowego na żaden szczytny cel. Sytuacja ta może wiązać się z brakiem zrozumienia tego procesu lub niedostateczną edukacją społeczeństwa w tym zakresie. 

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.