Polacy często zwracają rzeczy kupione w internecie

Polacy często zwracają rzeczy kupione w internecie

 

Według danych pochodzących z naszego najnowszego raportu „Polacy na e-zakupach 2021”, ponad połowie Polaków zdarzyło się zwrócić rzecz zamówioną przez internet. Najczęściej są to ubrania, obuwie lub elektronika. W przeważającej ilości przypadków powodem odesłania towaru są jego złe wymiary. Co ósmemu badanemu zdarzyło się jednak otrzymać uszkodzoną lub niezgodną z opisem rzecz.

Jak wskazuje przeprowadzone przez nas badanie, Polacy bardzo lubią kupować przez internet, co jednak nie przeszkadza im odsyłać zamówionych produktów z mniejszą lub większa regularnością. Co drugiemu zdarzyło się zwrócić towar do sklepu internetowego raz lub kilka razy (47,4 proc.), a co jedenastemu nawet kilkanaście razy (8,7 proc.). Duża część ankietowanych zadeklarowała jednak, że nigdy nie miała takiej potrzeby (43,4 proc.). Co ciekawe, w badaniu nie zaobserwowano korelacji między częstotliwością zwrotów, a płcią respondenta. Widać natomiast, że zamówione w sieci towary rzadziej zwracają osoby starsze w wieku 60-69 lub powyżej 70 lat, a częściej te mieszkające w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców jak Warszawa, Kraków czy Wrocław i posiadające wyższe wykształcenie. Może się to wiązać z większą możliwością szybkiego i wygodnego zwrotu w dużych ośrodkach miejskich np. dzięki łatwodostępnym paczkomatom.

Jakie produkty wracają z powrotem do sklepu? Najczęściej ubrania i obuwie (kolejno 56,2 proc. i 38,8 proc. wskazań). Na następnym miejscu znalazła się elektronika (16,4 proc.), a dalej sprzęt AGD (8,2 proc.) i – co może zaskoczyć – narzędzia (7,9 proc.), które wyprzedziły RTV o 1 p. proc. Badanym zdarza się zwracać również zabawki (5,5 proc.).

Z zebranych przez nas danych wynika też, że najczęstszym powodem zwrotu wśród Polaków jest niewłaściwy rozmiar lub błędne wymiary zamawianego produktu (55,6 proc.). Co ósmy badany zadeklarował, że powodem zwrotu towaru było to, że jego właściwości lub wygląd nie zgadzały się z opisem na stronie internetowej sklepu (12,4 proc.). Z kolei prawie 12 proc. ankietowanych odpowiedziało, że otrzymało uszkodzony produkt, a co trzynasty respondent zwrócił towar, ponieważ nie odpowiadała mu jego jakość (7,5 proc.). Co ciekawe, jak wynika z deklaracji respondentów, przyczyną zwrotów rzadko jest kupowanie bez wcześniejszego namysłu. Taka postawa dotyczy mniej niż 3 proc. badanych, co wskazywałoby na to, że Polacy rzadko poddają się chwili i w sieci robią przemyślane zakupy.