Nawiązaliśmy współpracę z EBOiR

Nawiązaliśmy współpracę z EBOiR

Nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz otrzymaliśmy 350 mln zł kredytu na inwestycje, które pomagają oszczędzać energię w budynkach mieszkalnych. Fundusze zostaną przeznaczone na finansowanie dla klientów, którzy będą chcieli pokryć np. zakup paneli fotowoltaicznych czy wymianę kotłów węglowych w swoim domu.

Partnerstwo z EBOiR jest oferowane instytucjom, które mają duży udział w sprzedaży ekologicznych produktów i podejmują inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to więc duże wyróżnienie i owoc poszerzania naszej oferty o kolejne, prośrodowiskowe produkty. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jako jeden z pierwszych banków zgłosiliśmy się do programu „Czyste Powietrze”, chcąc wprowadzić kredyt z dotacją na ekorozwiązania dla domu. Wcześniej jednak oferowaliśmy już raty EKO na pompy ciepła i panele fotowoltaiczne wraz z ich montażem.

Kredyt dla naszego banku został udzielony w ramach „Programu Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych w Polsce” – PolREFF, przeznaczonego na inwestycje przyjazne środowisku. Ich celem jest obniżenie zużycia i tym samym kosztów energii ponoszonych przez konsumentów oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z EBOiR będziemy mogli jeszcze bardziej przyczynić się do zwiększenia liczby technologicznych rozwiązań wykorzystujących energie odnawialne w polskich domach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie: kredyt gotówkowy Czyste Powietrze, raty EKO.