Co trzeci Polak skorzystałby z zakupów podczas live commerce

Co trzeci Polak skorzystałby z zakupów podczas live commerce

Live commerce to nadal nowinka w polskim e-commerce. W naszym raporcie „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” postanowiliśmy dowiedzieć się jak duża. Poza tym sprawdziliśmy również, z jakich produktów finansowych korzystają Polacy w e-commerce. Jesteście ciekawi wyników? Jeśli tak, zachęcamy do czytania dalej.

O co chodzi z tym live commerce?

Live commerce to nic innego jak forma robienia zakupów podczas transmisji internetowej na żywo, najczęściej przez media społecznościowe, która umożliwia sprzedawcom interakcje z klientami w czasie rzeczywistym. Czy jest popularna wśród Polaków kupujących online? Nasz najnowszy raport „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” dowodzi, że jeszcze nie. Jak wskazują jego wyniki aż 75 proc. Polaków kupujących online nie brało dotąd udziału w takiej formie sprzedaży. Byli to najczęściej seniorzy w wieku 60 lat i więcej oraz ankietowani mieszkający w średniej wielkości miastach do 250 tys. mieszkańców. Po przeciwnej stronie znalazło się 17 proc. ankietowanych, którzy mieli już doświadczenie z taką formą robienia zakupów. Były to przede wszystkim osoby w wieku 30-39 lat oraz zamieszkałe na wsi.

Co dalej z tą formą robienia zakupów?

Czy przyszłość będzie wyglądać inaczej? W naszym raporcie zapytaliśmy Polaków kupujących online, czy byliby zainteresowani skorzystaniem z live commerce w przyszłości. Aż 26 proc. z nich odpowiedziało, że raczej nie. Ponadto 11 proc. badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie. Nie oznacza to jednak, że taka forma sprzedaży ma samych przeciwników - 7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zdecydowanie wzięłoby ją pod uwagę. Z kolei 27 proc. Polaków kupujących online jeszcze się waha, na co wskazuje wybranie odpowiedzi „raczej tak”. Sumując te wyniki możemy zaobserwować, że już 34 proc. respondentów, czyli co trzeci Polak kupujący online wykazuje zainteresowanie wzięciem udziału w live commerce w przyszłości, co daje perspektywę wzrostu tego trendu.

Z jakich produktów finansowych korzystamy w e-commerce?

W najnowszym raporcie sprawdziliśmy także, z jakich produktów bankowych korzystali Polacy kupujący online. Jak wskazuje raport „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” najchętniej sięgano po kartę kredytową (32 proc.) i płatności odroczone „buy now, pay later” (30 proc.). Podium wśród wybieranych produktów finansowych zamyka kredyt ratalny (24 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się limit odnawialny w danym sklepie lub marketplace i kredyt gotówkowy (kolejno 21 i 13 proc.).

Sprawdziliśmy również, z jakiego produktu ankietowani skorzystaliby obecnie w pierwszej kolejności w razie chęci sfinansowania zakupów internetowych z pomocą banku. Doszło tutaj do zamiany i pierwsze, a następnie drugie miejsce zajęły kolejno płatności odroczone „buy now, pay later” (28 proc.) i karta kredytowa (16 proc.). Podium zamknął limit odnawialny w danym sklepie lub marketplace (13 proc.).

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na przełomie września i października 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków kupujących w internecie. Próba n = 1000