Jak zredukować swój ślad węglowy

Jak zredukować swój ślad węglowy

W obliczu niepokojących zmian w środowisku i klimacie, coraz częściej mówi się o odpowiedzialności za codzienne aktywności. Wiele z nich wiąże się z emisją CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, które składają się na indywidualny ślad węglowy. Oto przewodnik dla tych, którzy chcą go ograniczyć. 

Świat przyspieszył. Nie chcemy już na nic czekać i oczekujemy szybkich podróży, błyskawicznych dostaw towaru z drugiego końca świata i wygodnych rozwiązań na każdym kroku. To oczywiście ma swoje konsekwencje. Produkcja towarów i transport przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, które są odpowiedzialne za wzrost średniej temperatury na świecie.   

Skąd się bierze ślad węglowy?

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie konsekwencje mają nasze codzienne aktywności. Nic dziwnego - wpływ na globalny klimat to kwestia dość abstrakcyjna i trudna do oszacowania. Dlatego powstały specjalne kalkulatory śladu węglowego. To proste narzędzia do obliczania indywidualnej emisji przy wykonywaniu konkretnych czynności związanych z konsumpcją czy transportem.  

Dobrym przykładem codziennych aktywności, które oddziałują globalnie, jest korzystanie z samochodu. Według Europejskiej Agencji Środowiska prawie 30% emisji CO2 w Unii Europejskiej pochodzi z transportu. Z tego aż 72% z transportu drogowego! Naprawdę warto obliczyć ilość dwutlenku węgla emitowanego podczas codziennych podróży swoim autem. Można to zrobić na specjalnej stronie, która jest efektem współpracy Grupy Santander z organizacją klimatyczno-techniczną Chooose.

Co można zrobić dla planety?

Akcja kompensacja” to projekt wpisujący się w walkę ze zmianami klimatycznymi. Polega na uświadamianiu kierowcom, jaki ślad węglowy wytwarzają ich auta oraz oferuje narzędzie do kompensacji tej emisji. Santander Consumer Multirent uruchomił platformę umożliwiającą zarówno obliczenie śladu węglowego konkretnego auta, jak i wspieranie certyfikowanych projektów klimatycznych. Wystarczy wybrać jedną z zaproponowanych inicjatyw i zasilić ją finansowo. Są to projekty takie jak budowa farm wiatrowych lub zalesianie, więc ich celem jest redukcja emisji CO2.

Rozwiązania są w zasięgu ręki

Jeśli chcemy nadal podziwiać piękno naszej planety, powinniśmy się masowo zaangażować w działania na rzecz środowiska naturalnego. „Akcja kompensacja” wpisuje się w trend edukacji na temat emisji CO2 i możliwych działań kompensacyjnych. Jej celem jest zmiana świadomości uczestników oraz zmniejszenie ich śladu węglowego.

Oczywiście redukcja śladu węglowego nie powinna polegać jedynie na jego kompensacji. Wśród innych sposobów warto wymienić choćby kupowanie lokalnych produktów spożywczych, wybieranie opakowań wielorazowych czy noszenie ubrań z drugiej ręki. Każde działanie, które ogranicza zbędną produkcję i transport towarów jest cenne. A dla naszej planety wprost bezcenne.